2020. gada 2. apr.

Informatīva kampaņa #Ēkultūra aicina kultūras norises izbaudīt virtuāli, paliekot mājās

Piekļuve LNB digitālajiem resursiem un e-pakalpojumiem
Izdevēji un e-resursu veidotāji piedāvā pieeju publikāciju kolekcijām
Periodika.lv – brīvā piekļuvē līdz 14. aprīlim 
Digitalizēto grāmatu portāls – brīvā piekļuvē līdz 14. aprīlim

 Oficiālā informācija par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju:
1) Saites uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietni https://arkartassituacija.gov.lv,
2) Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu,
3) Aktuālo Kultūras ministrijas informāciju https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19
No 27. marta līdz 8. aprīlim KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA AICINA ikvienu interesentu PIEDALĪTIES NOVADPĒTNIECĪBAS  KONKURSĀ “Orientēšanās lokālās novadpētniecības digitālajā vidē”.
Jūsu rīcībā ir jautājumi un bibliotēkas veidotā “Kolekcija novadpētniecībā”, kas atrodama bibliotēkas mājas lapā sadaļā “Resursi”. Šajos novadpētniecības darbos ir paslēpušās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. 
Piedalieties, meklējiet un sūtiet savas atbildes jau šodien! Gadījumā, ja pareizi uz visiem jautājumiem atbildēs vairāki konkursa dalībnieki, iesniegšanas laikam būs izšķiroša nozīme.
Konkursa uzvarētājus paziņosim bibliotēkas un novada domes mājas lapās.
Sumināšana notiks Lasīšanas svētkos. 
 

2020. gada 30. marts

Lieldienu olu koks – Articles – Svētku laiks Dagdas novada akcija
“Nāc   nākdama, Lielādiena!”
NOLIKUMS
Tiek aicināti Dagdas novada izglītības iestādes (skolēni  un viņu  ģimenes), interešu pulciņi, bibliotēkas ,Dagdas novada  bērnu  un  jauniešu centri, NVO , biedrības ,tautas  nami  un visi  interesenti  radīt oriģinālus un interesantus Lieldienu rotājumus, suvenīrus, apsveikumus, utt.

  1. Akcijas organizētāji:

Dagdas novada  Svariņu  Tautas  nams , Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Dagdas novada vizuālās mākslas metodisko apvienību.

  1. Dalībnieki:
Akcijā piedalās Dagdas novada izglītības iestādes, interešu pulciņi, bibliotēkas ,Dagdas novada  bērnu  un  jauniešu centri, NVO , biedrības ,tautas  nami  un visi  interesenti.

  1. Akcijas norise:
3.1.                                    Akcijas norises vieta ir Dagdas novads;
3.2.                                    Akcijas izsludināšana Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv  un konkursa nolikuma
            izsūtīšana elektroniski izglītības iestādēm un iestādēm;
3.3.                                    Akcijas norises laiks — no 2020. gada 26.marta līdz 2020.gada 9.aprīlim;
           
  1. Akcijas nosacījumi, darbu noformēšana:
Izmantojot visdažādākos materiālus un tehnikas, atbilstoši savām iecerēm, vajadzībām un iespējām, izveidot Lieldienu kompozīcijas, rotājumus, suvenīrus, apsveikuma kartiņas utt.

  1. Darbu iesniegšana un konkursa norise:
5.1.            Savus radošos darbus jānofotografē, un fotogrāfija/as elektroniski ar  pielikumu  jānosūta uz norādīto  e-pasta adresi: ernaslahota@inbox.lv ,valdis.orols@gmail.com līdz 8.aprīlim(ieskaitot).
5.2.                                    Katrs dalībnieks var piedalīties ar vairākiem darbiem dažādās tehnikās un tematikā, klāt
            pievienojot pielikumu.nr.1 ar īsu idejas aprakstu.
         
  1. Akcijas rezultātu izvērtēšana:

6.1.                                    No 2020. gada 12. līdz 17. aprīlim notiek online balsošana.
6.2.                                    Akcijas noslēgumā dalībniekiem tiks piešķirtas  nominācijas.
6.3.                                    Dalībnieku darbu fotogrāfijas tiks apkopotas elektroniskajā brošūrā un ievietoti Dagdas
            novada pašvaldības mājaslapā: www.dagda.lv .
6.4.      Atkarībā  no situācijas ir  paredzēts  noslēguma   pasākums ar  konkursa dalībniekiem
            Svariņu    Tautas  namā.

Tālrunis  papildus uzziņām:  Erna:  t.26328322, Marija  :  t.29681560

Ēkultūra digitālie resursi un E-pakalpojumi


              Digitālie resursi