2023. gada 23. okt.

Rokdarbu pēcpusdiena

 19.oktobrī pagasta radošās rokdarbnieces dalījās savās, idejās kā lietderīgi pavadīt ziemas garos vakarus, darinot vērtīgas lietas.
Rudentiņš bagāts vīrs

 Rudens nāca ar daudziem pasākumiem bibliotēkas dzīvē:

Krāslavas novada bibliotēkā -Pateicības pasākums novada bibliotēku atbalstītājiem

Konstantinovas TN pasākums -Dārza svētki . Ar bibliotēkas rokdarbu meistarklasi dekorēšana izmantojot dabas materiālusKrāslavas novada bibliotēka sadarbībā ar Europe Direct Austrumlatgalē plāno profesionālās pilnveides semināru "Kopiena LLSASS - Lietuva - Latvija, atbildība, sadarbība, solidaritāte", organizējot pieredzes apmaiņas braucienu uz Zarasu publiskām bibliotēkām.


 


2023. gada 9. okt.

2023. gada 1. sept.

Pasākumi septembrī.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.09-30.09

Nāc lasi un vērtē jaunās 2023.gada “BJVŽ” grāmatas. Literatūras izstāde

01.09.– 30.09.

Plaukta literatūras izstāde-“Katrs dzejolis gaida to, kurš viņu saprot. Tas esi tu!”. Dzejniecei Inesei Zanderei 65

 

 

13.09

“Mans mūžs paiet manā

Un manas tautas

Likteņa zīmē.” /Dz. Žuravska/ -dzejas pēcpusdiena.

21.09

 

Radošā pēcpusdiena “Rudentiņa krāšņums!”- dekori no dabas materiāliem.

27.09

 

“Dārza veltes tavam galdam”-radoša pēcpusdiena, ideju un pieredzes apmaiņa ziemas krājumu gatavošanā.