2021. gada 1. jūn.

Bibliotēkas pasākumu plāns jūnijam

 


N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

Pasākuma norises vieta un atbildīgais

1.

Jaunākās literatūras izstāde  jūnijā

 

01.-30.06.2021

bibliotēka

N. Osipova

2.

“Bērnibas zeme ir katram, kaut vai tikai vienas ielas garumā.” (Dagnija Zigmonte) – literatūras izstāde mēneša jubilārēm. Dagnijai  Zigmontei , Veltai Kaltiņai - 90

 

01.-30.06.2021

bibliotēka

N. Osipova

3.

Visa laba jāņuzāle,
Ko plūc Jāņu vakarā,
Visas labas Līgo dziesmas,
Ko dzied Jāņu vakarā!

Radošā darbnīca “Vasaras saulgrieži”

21.06.2021

bibliotēka

N. Osipova

4.

Cikla “Senču mantojums-svinamās svētku dienas” informatīvi izglītojoša izstāde. (Vasaras saulgrieži,  Pēterdiena, Septiņu gulētāju diena).

 

01.-30.06.2021

bibliotēka

N. Osipova

5.

“Vēsturei pa pēdām”- izbraukuma novadpētniecības darbs

Mēneša piektdienas

Konstantinovas pagasts

N. Osipova


2021. gada 8. maijs

Māmiņai!

Jaunākā literatūra maijā

 Literatūra latviešu valodā
Literatūra krievu valodā
Bērnu literatūra2021. gada 30. apr.

 

Pasākumu plāns maijam.

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

Pasākuma norises vieta un atbildīgais

1.

Jaunākās literatūras izstāde  maijā

 

01.-30.05.2021

bibliotēka

N. Osipova

2.

Tautfrontieši: Mēs balsojām par nākotni”.

Informatīva literatūras izstāde Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā.

 

30.04-15.05.2021

bibliotēka

N. Osipova

3.

Šorīt agrāk piecēlos no dusas,-

Šodien tev ir lieli svētki, māt!

Nezinu tik pateicībā klusā,

Kādiem vārdiem tevi cildināt!” –

lirikas dzejas izstāde māmiņdienā.

05.-15.05.2021

bibliotēka

N. Osipova

4.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021- iepazīstam jauno kolekciju.

 

Visu mēnesi

bibliotēka

N. Osipova

5.

“Vēsturei pa pēdām”- izbraukuma novadpētniecības darbs

Mēneša piektdienas

Konstantinovas pagasts

N. Osipova

6.

Alises programmas īstenošana Konstantinovas bibliotēkas darbībā

 

Visu mēnesi

Bibliotēka

N. Osipova