2014. gada 29. aug.

Novadu diena Nacionālajā bibliotēkā

28. augustā Latvijas Nacionālā bibliotēka vēra durvis Novadu dienas dalībniekiem, starp kuriem bija arī bibliotēku un pašvaldību pārstāvji no visas Latvijas. Bija iespēja sastapt dažādu novadu folkloras ansambļus, daiļamata meistarus, skatīt dažādas izstādes, tostarp izstādi "Latvijas mazās gaismas pilis", piedalīties radošajās darbnīcās, klausīties prozas un dzejas lasījumus.
Kopā ar Dagdas novada "Kroma kolna bruoliste"2014. gada 25. aug.

Izstāde "Vai atpazīsti mani?"

Bibliotēkas apmeklētājus priecē
Mārītes Bogdānes 
radošie darbi

2014. gada 18. aug.

Literatūras izstāde augustā

SBA kārtā saņemtā literatūra
Dāvinājums