2023. gada 23. okt.

Rokdarbu pēcpusdiena

 19.oktobrī pagasta radošās rokdarbnieces dalījās savās, idejās kā lietderīgi pavadīt ziemas garos vakarus, darinot vērtīgas lietas.
Rudentiņš bagāts vīrs

 Rudens nāca ar daudziem pasākumiem bibliotēkas dzīvē:

Krāslavas novada bibliotēkā -Pateicības pasākums novada bibliotēku atbalstītājiem

Konstantinovas TN pasākums -Dārza svētki . Ar bibliotēkas rokdarbu meistarklasi dekorēšana izmantojot dabas materiālusKrāslavas novada bibliotēka sadarbībā ar Europe Direct Austrumlatgalē plāno profesionālās pilnveides semināru "Kopiena LLSASS - Lietuva - Latvija, atbildība, sadarbība, solidaritāte", organizējot pieredzes apmaiņas braucienu uz Zarasu publiskām bibliotēkām.


 


2023. gada 9. okt.