2023. gada 23. okt.

Rudentiņš bagāts vīrs

 Rudens nāca ar daudziem pasākumiem bibliotēkas dzīvē:

Krāslavas novada bibliotēkā -Pateicības pasākums novada bibliotēku atbalstītājiem

Konstantinovas TN pasākums -Dārza svētki . Ar bibliotēkas rokdarbu meistarklasi dekorēšana izmantojot dabas materiālusKrāslavas novada bibliotēka sadarbībā ar Europe Direct Austrumlatgalē plāno profesionālās pilnveides semināru "Kopiena LLSASS - Lietuva - Latvija, atbildība, sadarbība, solidaritāte", organizējot pieredzes apmaiņas braucienu uz Zarasu publiskām bibliotēkām.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru