2023. gada 30. jūn.

 


 Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai!

No 03.07.2023 līdz 10.07.2023

Konstantinovas pagasta bibliotēka būs slēgta.

Sakarā ar piedalīšanos Vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos

2023. gada 29. jūn.

Pasākumu plāns jūlijā

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Plaukta tematiskā izstāde “Dziesmu svētkiem-150”

30.06.– 28.07.

2.

Plaukta literatūras izstāde-“Tikai apvienojot faktus ar iztēli, iespējams ceļot laikā un atgriezties pagātnē” /Aivars Kļavis/

 Rakstniekam 70 gadu jubilejā

 

 

02.07.– 31.07.

3.

“Pilsēta Daugavas krastos-Krāslavai 100” plaukta tematiskā izstāde

30.06

31.07

4.

 Radošā darbnīca “Tekstila otrā dzīve” .

19.07. un 26.07

plkst. 13:00

 

5.

“Ričijs Rū rīko koncertu”-muzikāli izklaidējoša pēcpusdiena bērniem.

20.07 un 27.07

Plkst.13:oo


2023. gada 28. jūn.

Naujenes bibliotekas apmeklējums . 27.06.2023

Prieks bija apmeklēt Naujenes bibliotēku un redzēt mājīgās , renovētās jaunās telpas. Paldies vadītājai par sirsnīgo uzņemšanu.2023. gada 26. jūn.

 Apmeklētāju ievērībai! 

27.jūnijā Konstantinovas bibliotēka slēgta. 

Izbraukuma seminārs.

2023. gada 13. jūn.

Adītāju pasākums Dagdā

10.jūnijā aušanas darbnīcas "Indra" pasākumā piedalījās četras adītājas no Konstantinovas

 

2023. gada 7. jūn.

Jaunākās grāmatas bibliotēkas plauktos

 Pasaules Vides dienā.

 Mūsu kopīgās mājas ir mūsu Zeme. Kā uz tā glābt dzīvību un saglabāt planētu piemērotu cilvēka eksistencei? Šeit ir šī gadsimta galvenais jautājums

Vides aizsardzība un rūpīga, atbildīga attieksme pret dabas resursiem nodrošinās visas cilvēces nākotni. To ir svarīgi saprast ne tikai sabiedrībai kopumā, bet arī katram atsevišķam cilvēkam.

Tikai kopā mēs varam kļūt par atveseļošanās paaudzi, kas spēj saglabāt vidi, uzturot uz Zemes esošās ekosistēmas un attīstot to bioloģisko daudzveidību. Pasaules vides diena 2023 ir paredzēta, lai atgādinātu mums par šo svarīgo misiju.

2023. gada 1. jūn.