2022. gada 18. febr.

 Audziet man gari lini,

Mirkstiet balti ezerā!

Es māsiņas vizināju

 Metenīša vakarā.

 

2022. gada 7. febr.

 “…priedes un egles aug lēnām tāpat kā cilvēkbērni.”-Skaidrīte Kaldupe

Literatūras izstāde veltīta rakstnieces 100.dzimšanas jubilejai.2022. gada 1. febr.

Jaunākās grāmatas bibliotēkā februārī

 

Pasākumi bibliotēkā februārī

 

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

Jaunākās literatūras izstāde  februārī.

“Lasi un vērtē 2021” bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu vērtēšanas anketas.

01.-28.02.2022

01.-20.02.2022

“…priedes un egles aug lēnām tāpat kā cilvēkbērni.”-Skaidrīte Kaldupe

literatūras izstāde veltīta rakstnieces 100.dzimšanas jubilejai.

03.-28.02.2022

“Mīlas svētki”-radoša darbnīca

10.02.2022

Aušanas pamati-radošā darbnīca

 

katru piektdienu