2020. gada 18. dec.

 

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!

 

No 21.12.2020 līdz 11.01.2021

bibliotēka lasītājus neapkalpos .

(sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli)

 

 

2020. gada 1. dec.

Jaunieguvumi Konstantinovas bibliotēkā

 
Pirmā adventa 

Pasākumi un izstādes decembrī

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākās literatūras izstāde  decembrī

 

01.-31.12.2020

2.

“…pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis”  (Regīna Ezera)

Literatūras izstāde veltīta Regīnas Ezeras  90 jubilejai.

 

14.-23.12.2020

3.

Iepazīstam, lasām bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas

 

01-30.12.2020

4.

“Svētā nakts” jeb Ziemassvētki-Literatūras izstāde.

 

14.-30.12.2020

5.

“Ziemassvētku dāvanu zābaciņš”- kolekcijas izstāde .

07-31.12.2020

2020. gada 17. nov.

Sveicam Latviju svētkos!

    


 
Ozoliņš stādīts Latvijas simtgadē.

Magnusovas dižozols


2020. gada 13. nov.

 
 

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā

 

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Konstantinovas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi.  

1.    Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.

2.    Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

3.    Konstantinovas pagasta bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

4.    Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 20 minūtes

5.    Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai ( e-pastu sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā, mācībām, ttml.), nevis izklaidei. Uzturēšanās laiks – 30 minūtes.

6.    Printēšanas, skenēšanas pakalpojumi lietotājiem ir pieejami. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.

7.    Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

8.    Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

9.    Apmeklētāju skaits Konstantinovas pagasta bibliotēkā – ierobežots. Nodrošinot vienam apmeklētājam vismaz 10  m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības, ievērojot 2 metru distanci

10.  Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

1.    1. Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām.

10.  2. Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

10.  3. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,  lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās .

10.  4. Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.

10.  5. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.

10.  6. Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

11.  Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

12.  Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Mainoties epidemioloģiskajai situācijas, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kartība var tikt mainīta.

2020. gada 9. nov.

Jaunieguvumi novembrī


Dāvinātās grāmatas
 

2020. gada 2. nov.

Pasākumu plāns novembrim

 


N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākās literatūras izstāde  novembrī

 

01.-31.11.2020

2.

“Vējiem līdzi”-Mīlestība laikmetu griežos.

Margaretai Močelai-120

 

02.-14.11.2020

3.

“Zeme dodas atpūtā…”

Informatīva izstāde veltīta Mārtiņdienas tradīcijām.

 

09-21.11.2020

4.

“TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI”-informatīva literatūras izstāde Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā.

 

09.-21.11.2020

5.

“Klusais, Svētais gaidīšanas laiks”-radošā darbnīca, izstāde veltīta pirmajai adventei

23.-27.11.2020

Pasaku fantāziju pasaulē

 Literatūras izstāde veltīta Džanni Rodari-  100


2020. gada 16. okt.

Dainas Kraukles grāmatas "Dienvidlatgalē austās segas" prezentācija...

 Krāslavā ...
Konstantinovas pagasta audējas saņemot grāmatas dāvanā...

Olga ZariņaGenovefa Utāne

2020. gada 5. okt.

Pasaules dzīvnieku dienā.

 “…esam atbildīgi ne vien par tiem, ko pieradinām un aprūpējam, bet arī par tiem, kuri dzimuši brīvībai.”2020. gada 1. okt.

Jaunieguvumi oktobrī.

 

Karlena Odrija "Kalendāra meitene"
Kalna Ziedīte "Dina"
Ketnere Keita "Asteszvaigznes brīdinājums"
Šmite Linda "Bez adatas"
Valks Jānis """dāčinieki""
Dreika Dagnija "Taureņu lietus"
Baldači Deivids "Pēdējā jūdze"

Džonsone Millija "Rudens dēka"
Karela Dženifera Lī "Šekspīra zudušais manuskripts"
Latvietis Indriķis "Nauda"
Umbraško Antra "Stuosti iz Aulejis"
Riekstiņš Jānis "PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā"
Poziņš Dainis "Latvijas aviācija"
Latvia 100 snapshot stories

Рой Олег "Три цвета любви"

Леонов Николай "Подарок наследного принца"

Сорокин Геннадий "Скелет в семейном альбоме"

Колычев Владимир "За что платят мужчины"

Малышева Анна "Железный лес"

Соболева Лариса "Девятый круг удачи"

Мартова Людмила "Проклятие брачного договора"

Перкс Хэйди "Вернись ради меня"

Кейн Рейчел "Горький водопад"

Pasākumi oktobra mēnesī

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākās literatūras izstāde  oktobrī

 

01.-31.10.2020

2.

“…esam atbildīgi ne vien par tiem, ko pieradinām un aprūpējam, bet arī par tiem, kuri dzimuši brīvībai.”

Tematiska izstāde veltīta Pasaules dzīvnieku dienai.

 

02.-31.10..2020

3.

“Dāvana burciņā”- krājumi ziemai.

Aicinām piedalīties virtuālajā fotoizstādē. Nobildē savu sarūpēto našķi burciņā ,pievieno recepti un sūti :konstantinovabibl@inbox.lv

 

01.-25.10.2020

4.

 “Pasaku fantāziju pasaulē”

Literatūras izstāde Džanni Rodari-100.

Spēlēsim spēles no rakstnieka grāmatas “Fantāzijas gramatika”

 

22.-30.10.2020

5.

 

Pasākums “Konstantinovas pagasta bibliotēkai-70”

30.10.2020

2020. gada 24. sept.

 Miķeli gaidīju
Kā savu brāli;
 Ar alus krūzi,
Ar baltu maizi.

Dārza svētki Konstantinovas pagasta TN ar tuviem  un tāliem pašdarbniekiem.

Miķeļi-ražas svētki." Par sirds veselību un dzīvotprieku"-

informatīva izstāde veltīta Pasaules sirds dienai.2020. gada 16. sept.

 “…izmeklējam kopā ar mis Mārplu un Erkilu Puaro.”
-literatūras izstāde  Agatai Kristi 1302020. gada 11. sept.

 "Pogas otrā dzīve"

konkursa darbiņu izstāde.

2020. gada 1. sept.

 Jaunākā literatūra Konstantinovas bibliotēkā


1.Dimante Inguna "Skaistuma impērija"
2.Judina Dace "Dēls"
3.Viļuma Inta "Dagdys nūvoda pyura skreinis gruomota"
4."Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā"
5.Липпинкотт Рейчел "В метре друг от друга"
6. Шарапов Валерий "Сыщики 45-го"
7. Литвиновы "Жемчужные тени"
8. Ильин Андрей "Семьдесят пять шагов к смерти" 

Pasākumu  plāns septembrim.

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

Pasākuma norises vieta un atbildīgais

1.

Jaunākās literatūras izstāde  septembrī

 

01.-30.09.2020

bibliotēka

N. Osipova

2.

“…izmeklējam kopā ar mis Mārplu un Erkilu Puaro.”-literatūras izstāde  Agatai Kristi 130

 

14.-30.09..2020

bibliotēka

N. Osipova

3.

Miķeli gaidīju
Kā savu brāli:
Ar alus krūzi,
Ar baltu maizi.

Tematiskā izstāde “Miķeļi-ražas svētki”

21.-30.09.2020

bibliotēka

N. Osipova

4.

 “Par sirds veselību un dzīvotprieku”-informatīva izstāde Pasaules sirds dienā

 

14.-30.08.2020

bibliotēka

N. Osipova

2020. gada 31. aug.

 "Skaista balta viešņa nāca,
Saulītei laižoties.
Tā nebija skaista viešņa,
Tā atnāca Svētā Māra"

/latviešu tautasdziesma/

Informatīva izstāde veltīta Māras dienai.
 "Jauno dienu draugiem, kas mira Tīreļpurvā, un tuviem un tāliem, kam acis sedz brāļu kapu smilts"-vēsturisko romānu autoram Aleksandram Grīnam 125


2020. gada 9. jūl.

Lasi un vērtē 2020

Bērnu žūrijas grāmatas                            Jauniešu žūrijas grāmatas

                                             Vecāku žūrijas grāmatas