2020. gada 30. marts

Lieldienu olu koks – Articles – Svētku laiks Dagdas novada akcija
“Nāc   nākdama, Lielādiena!”
NOLIKUMS
Tiek aicināti Dagdas novada izglītības iestādes (skolēni  un viņu  ģimenes), interešu pulciņi, bibliotēkas ,Dagdas novada  bērnu  un  jauniešu centri, NVO , biedrības ,tautas  nami  un visi  interesenti  radīt oriģinālus un interesantus Lieldienu rotājumus, suvenīrus, apsveikumus, utt.

  1. Akcijas organizētāji:

Dagdas novada  Svariņu  Tautas  nams , Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Dagdas novada vizuālās mākslas metodisko apvienību.

  1. Dalībnieki:
Akcijā piedalās Dagdas novada izglītības iestādes, interešu pulciņi, bibliotēkas ,Dagdas novada  bērnu  un  jauniešu centri, NVO , biedrības ,tautas  nami  un visi  interesenti.

  1. Akcijas norise:
3.1.                                    Akcijas norises vieta ir Dagdas novads;
3.2.                                    Akcijas izsludināšana Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv  un konkursa nolikuma
            izsūtīšana elektroniski izglītības iestādēm un iestādēm;
3.3.                                    Akcijas norises laiks — no 2020. gada 26.marta līdz 2020.gada 9.aprīlim;
           
  1. Akcijas nosacījumi, darbu noformēšana:
Izmantojot visdažādākos materiālus un tehnikas, atbilstoši savām iecerēm, vajadzībām un iespējām, izveidot Lieldienu kompozīcijas, rotājumus, suvenīrus, apsveikuma kartiņas utt.

  1. Darbu iesniegšana un konkursa norise:
5.1.            Savus radošos darbus jānofotografē, un fotogrāfija/as elektroniski ar  pielikumu  jānosūta uz norādīto  e-pasta adresi: ernaslahota@inbox.lv ,valdis.orols@gmail.com līdz 8.aprīlim(ieskaitot).
5.2.                                    Katrs dalībnieks var piedalīties ar vairākiem darbiem dažādās tehnikās un tematikā, klāt
            pievienojot pielikumu.nr.1 ar īsu idejas aprakstu.
         
  1. Akcijas rezultātu izvērtēšana:

6.1.                                    No 2020. gada 12. līdz 17. aprīlim notiek online balsošana.
6.2.                                    Akcijas noslēgumā dalībniekiem tiks piešķirtas  nominācijas.
6.3.                                    Dalībnieku darbu fotogrāfijas tiks apkopotas elektroniskajā brošūrā un ievietoti Dagdas
            novada pašvaldības mājaslapā: www.dagda.lv .
6.4.      Atkarībā  no situācijas ir  paredzēts  noslēguma   pasākums ar  konkursa dalībniekiem
            Svariņu    Tautas  namā.

Tālrunis  papildus uzziņām:  Erna:  t.26328322, Marija  :  t.29681560

Ēkultūra digitālie resursi un E-pakalpojumi


              Digitālie resursi

2020. gada 19. marts


1)      saites uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietni https://arkartassituacija.gov.lv,
2)      Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu,
3)      aktuālo Kultūras ministrijas informāciju https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19


BIBLIOTĒKAS  LIETOTĀJU  IEVĒRĪBAI

Konstantinovas pagasta bibliotēka paziņo,
ka sakarā ar izsludināto  ārkārtas situāciju valstī
(MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103)
no 2020.gada 17.marta 
tiek atcelta lietotāju apkalpošana klātienē.
Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas
attālināti pa tālr. 25909816
Darbadienās no 9:00 – 16:00

Sekojiet tālākai bibliotēkas informācijai!

Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

2020. gada 4. marts

3.martā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Bērziņu bibliotēku.Interesanti noritēja bibliotēkas vadītājas Olgas Brenčas rīkotā meistarklase -  krēma ziedu pagatavošana.


Paldies Olgai par viesmīlību!

Palaimējās satikt arī Bērziņu pagasta slaveno sumbru

2020. gada 2. marts

Jaunākās grāmatas Konstantinovas bibliotēkā martā.

Par pašvaldības līdzekļiem iegādātās grāmatas:
1.Lārsons Stīgs "Meitene, kas spēlējās ar uguni"
2.Baltjancis "Basām kājām uz laimīgo ostu"
3.Adlers-Olsens Jusi "Vēstule pudelē"
4.Maikls Konelijs "Liesmojošā istaba"
5.Ljērs Horsts Džorns "Medību suņi"
6.Самаров Сергей "На войне как на войне"
7. Тамоников Александр "Металл цвета крови"
8 .Володарская Ольга "Кукла затворника"
9.Гармаш-Роффе Татьяна "Отрубить голову дракону"
10 .Свечин Николай "Одесский листок сообщает"
Dāvinājumi:
1.Lūiss Klaivs Steipls "Princis Kaspiāns"
2.Cybuļskis Joņs "Patīseiba ir myusu!"
3.Mileiko Vilis "Manas dzīves stāsti"
4."Deviņu vīru spēks"
5.Heigs Braiens "Starpnieks"
6.Lekberga Kamilla "Nāras sauciens"
7.Gilberta Elizabete "Ēd ,lūdzies ,mīli"

                                BIBLIOTĒKAS PASĀKUMU PLĀNS                                                             

 2020.gada marts02.-31.03
Jaunākās literatūras izstāde martā

Dāvinājumi un grāmatas, nopirktas par pašvaldības līdzekļiem
05.-27.03
Aktrise ar lielu un skaistu, cilvēkiem pretī atvērtu dvēseli-Lidijai Freimanei 100

Informatīva plaukta izstāde
06.03
“Vienu skaistu ziedu..”
Radošā darbnīca
Veidosim papīra ziedus
23.03-03.04
“Mīlestība ir,
 bija un būs”
Guntaram Račam 55

Pasaules dzejas dienā literatūras izstāde