2013. gada 25. marts

Radošā darbnīca "Lieldienas"

Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.... Pavasara dieviete Ostara zaķi kā labo gariņu sūta pie cilvēkiem, lai noskaidrotu, kas notiek cilvēku mājās. Par to viņa reizi gadā ļauj zaķim dēt raibas olas cilvēkiem.

 Valentīna Novaka,  Lāsma Vasiļevska un Lidija Geka  izgatavoja glītus svētku groziņus, kur zaķim Lieldienu rītā izkārtot krāsainās olas! 

Arī Jans Gerasimovs  un Natālija Trofimovi aktīvi iesaistījās Lieldienu pasākumos.

2013. gada 21. marts

Bibliotēkas jaunieguvumsPēc Latvijas Bibliotēku padomes
 ieteikuma,
 rūpējoties par lasītāju ērtību,
 pagasta pārvalde iegādājās
 jaunu plauktu
 preses izdevumiem

2013. gada 8. marts

Radošā darbnīca " Pavasarīgs sveiciens"

Čaklie bibliotēkas 
rokdarbnieki sveic
visas pagasta daiļā
dzimuma pārstāves
      skaistajos
              pavasara 
                      svētkos - 
          
              8. martā!
2013. gada 4. marts

Literatūras izstādes 2013. gada martā

 


 Par pašvaldības līdzekļiem
 nopirktās grāmatas
 Par pašvaldības līdzekļiem 
nopirktās grāmatas 
bērniem un jauniešiem
 Dāvinājumi