2015. gada 29. maijs

Literatūras izstāde jūnijā

Dāvinājums
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas
"Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!"

2015. gada 22. maijs

Sieviešu klubiņa "Veiksme" atklāšana

Katrā bibliotēkā ir tādi apmeklētāji, kuri ne tikai daudz lasa, bet arī labprāt iesaistās dažādās bibliotēku rīkotajās aktivitātēs. Arī Konstantinovā ir jauku un aktīvu sieviešu grupiņa, kuras savā brīvajā laikā labprāt nodarbojas ar rokdarbiem. Bibliotēkas paspārnē tika nodibināts sieviešu klubiņš „Veiksme”.
Pateicoties Lūcijas Nikitinas uzņēmībai, tika īstenots projekts un nu klubiņam ir sava telpa, jaunas mēbeles un datortehnika.
15. maijā notika svinīga sieviešu klubiņa „Veiksme” atklāšana.
Nelielā prezentācijā viesi iepazinās ar klubiņa darbību, pastāstījām par paveikto un iecerēto

Radošā darbnīcā, kuru vadīja Svetlana Zemlicka, pasākuma dalībnieki izveidoja katrs savu laimes pakavu.

Kopā būšana sievietēm dod jaunas emocijas un iedvesmu, dzimst jaukas idejas, kuras, ceru, mums izdosies realizēt!

2015. gada 18. maijs

2015. gada 12. maijs

Literatūras izstāde maijā

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas

2015. gada 8. maijs

Radošā darbnīca "Pavasarīgs sveiciens Mātes dienā!"

Ar baltām ievu kurpēm
Un tulpju svecēm košām,
Ar pienenīšu zeltainām pļavām
Un putnu dziesmām skaļām,
Ar pirmo saules staru
Un baltu ķiršu zaru
Nāk pavasaris mātes sveikt...

Pavasarīgs sveiciens Mātes dienā!