2013. gada 20. dec.

Literatūras izstāde "Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk..."

                                    


Ziemassvētki un Jaunais gads
ir brīnumu laiks.
Lai Ziemassvētku baltais miers
nes gaišas domas,
ticību un cerību!
Lai Jaunais gads labiem
darbiem pildīts un
laimīgs!   Ak, eglīte, ak, eglīte,
   Cik skaista tu gan esi:
   Tu grezno pilis, būdiņas,
   Nes visur mieru, līksmību.
   Ak, eglīte, ak, eglīte,
   Cik skaista tu gan esi!


Laimīgu Jauno gadu!


2013. gada 18. dec.

Radošā darbnīca "Ak, eglīte, ak, eglīte!"

Klāt ir gaidītais svētku laiks, kad varam izpaust savu izdomu un radošumu itin visā. Konstantinovas sākumskolas skolnieki kopā ar skolotājām Solvitu Stepiņu un Sandru Mateju izveidoja brīnumjaukas apsveikuma kartiņas, lai kopā ar laba vēlējumiem tās dāvinātu sev mīļiem cilvēkiem.