2021. gada 4. febr.

Jaunieguvumi Konstantinovas bibliotēkā

 Literatūra latviešu valodāLiteratūra krievu valodāBērnu , jauniešu literatūra2021. gada 2. febr.

Pasākumu plāns februārī

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākās literatūras izstāde februārī

01.02-28.02.

2.

Cikls”Senču mantojums -svinamās svētku dienas” informatīvi izglītojoša izstāde.

Sveču diena, Agatas diena, Meteņi, Pelnu diena, Matīsa diena.

 

01.02.-28.02.

3.

"Viens no apdāvinātākiem trimdas rakstniekiem"-literatūras izstāde veltīta

Gunāram Janovskim 105.

04.02.-26.02.

4.

Radoša izstāde-“Sauso ziedu kompozīcija”

01.02-28.02

5.

"Ar mīlestību pret bērniem dodas pasaulē grāmatas"- literatūras izstāde

Jurim Zvirgzdiņam-80

11.02-28.02.