2016. gada 29. jūl.

Tikšanās ar grāmatas "Laikam līdzi" autoru Pēteri Geku

 
Saulainā jūlija pēcpusdienā Sīvera ezera krastā, savā "vasaras rezidencē", mūs laipni sagaidīja mūsu novadnieks, grāmatas "Laikam līdzi" autors Pēteris Geks un viņa kundze Tamāra. 
 
Kopā ar Pētera kungu "izstaigājām" viņa dzīves ceļus gan mūsu pašu Latgalē, gan Kurzemē, gan Zemgalē, gan Vidzemē. Pētera kungu iepazinām kā izcilu personību, īstu saimnieku un jauku sarunu biedru.
                         
Atmiņai par jauko kopābūšanu saņēmām Pētera kunga grāmatas
 
Kā jau Latgalē pienākas, neizpalika bagāti klāts mielasta galds, rotaļas un dziesmas
Paldies Alberta kungam par muzikālo pavadījumu!

Derīgo padomu stunda "Lasītājs iesaka..."

"Lasītājs iesaka..."

2016. gada 14. jūl.

2016. gada 7. jūl.

Radošā darbnīca "Akmentiņu pārvērtības"

Lai jūlija lietainās dienas darītu saulainākas, jaunākie bibliotēkas apmeklētāji tika aicināti uz radošo darbnīcu "Akmentiņu pārvērtības". 
Darbošanās sākās ar jautru iepazīšanās spēli, kas ļāva bērniem uzzināt, kā kuru sauc.
Lielajā akmeņu grozā katrs izvēlējās sev tīkamāko akmentiņu un varēja sākties "Akmentiņu pārvērtības.
Gaidot, līdz nožūs krāsas, gājām rotaļās, pūtām krāsainus burbuļus un, baudot smaržīgu zāļu tēju,  našķojāmies ar saldumiem.
Un, protams, foto sesija.
Paldies visiem radošās darbnīcas dalībniekiem par rosīgo darbošanos un īpašs paldies Lūcijas kundzei, kura uzņēmās šī pasākuma vadīšanu. 

2016. gada 6. jūl.

Latvijas simtgadei veltīts projekts

Pagasta jaunieši piedalījās Latvijas simtgadei veltītā projektā "Dagdas novada jauniešu valstsgribas un piederības apziņas stiprināšana".
Gatavošanās startam.
Ciemiņi tika iepazīstināti ap pagasta vēsturi. 

2016. gada 1. jūl.

Literatūras izstāde jūlijā

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas
"Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!"