2020. gada 15. apr.


Konstantinovas pagasta bibliotēka  paziņo, ka sakarā ar  ārkārtas situācijas pagarināšanu valstī,  līdz 2020.gada 12.maijam tiek mainīta lietotāju apkalpošanas kārtība . 
 Bibliotēkas durvis būs slēgtas. Par ierašanos būs jāpaziņo piezvanot.
Piekļuve internetam tikai ārkārtēju situāciju gadījumos iepriekš veicot dezinfekcijas procedūru.
Bērniem netiks ļauta iespēja uzturēties bibliotēkas telpās līdz 2020.gada 12.maijam.

 Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas ,kā arī grāmatu apmaiņu varēs veikt iepriekš piesakoties
 pa tālr. 25909816
Darba dienās no 9:00 – 16:00

2020. gada 14. apr.

Jaunākās grāmatas Konstantinovas bibliotēkā.

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas:

1.Brīdaka Lija "Atbalss bez balss"
2.Olsone Kristīne "Ērgļuklints noslēpums"
3.Dimante Inguna "Komjaunietes pūra nauda"
4.Brīdaka Lija "Mūža noslēpums"
5.Devero Džūda "Negaidītais mantojums"
6.Колычев Владимир "Телохранительница"
7.Тамоников Александр "Пропуск скрасной печатью"
8. Мартова Людмила "Туман над темной водой"
9. Шарапов Валерий "Самый страшный след"
10. Самаров Сергей "Долг с глушителем"


Dāvinājumi:

1."Nu sakneitis lozda zīd"
2.Jansone Ilze "Atveseļošanās un veselības saglabāšana"
3.Jansone Ilze "Elpošanas vingrojumi, stāja, aromterapija, akupresūra"
4.Престон "Холли Прекрасная ошибка"
5. Тарасевич Ольга "Проклятие Эдварда Мунка"
6. Донцова Дарья "Темное прошлое Конька-Горбунка"

2020. gada 2. apr.

Informatīva kampaņa #Ēkultūra aicina kultūras norises izbaudīt virtuāli, paliekot mājās

Piekļuve LNB digitālajiem resursiem un e-pakalpojumiem
Izdevēji un e-resursu veidotāji piedāvā pieeju publikāciju kolekcijām
Periodika.lv – brīvā piekļuvē līdz 14. aprīlim 
Digitalizēto grāmatu portāls – brīvā piekļuvē līdz 14. aprīlim

 Oficiālā informācija par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju:
1) Saites uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietni https://arkartassituacija.gov.lv,
2) Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu,
3) Aktuālo Kultūras ministrijas informāciju https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19
No 27. marta līdz 8. aprīlim KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA AICINA ikvienu interesentu PIEDALĪTIES NOVADPĒTNIECĪBAS  KONKURSĀ “Orientēšanās lokālās novadpētniecības digitālajā vidē”.
Jūsu rīcībā ir jautājumi un bibliotēkas veidotā “Kolekcija novadpētniecībā”, kas atrodama bibliotēkas mājas lapā sadaļā “Resursi”. Šajos novadpētniecības darbos ir paslēpušās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. 
Piedalieties, meklējiet un sūtiet savas atbildes jau šodien! Gadījumā, ja pareizi uz visiem jautājumiem atbildēs vairāki konkursa dalībnieki, iesniegšanas laikam būs izšķiroša nozīme.
Konkursa uzvarētājus paziņosim bibliotēkas un novada domes mājas lapās.
Sumināšana notiks Lasīšanas svētkos.