2016. gada 25. apr.

Latvijai būt zaļai

Jau pirmos pavasara vēstnešus – strazdus, Konstantinovā   sagaidām ar sakoptiem pagalmiem un izkoptām ceļmalām. Bet, kā ik viens Latvijas iedzīvotājs, arī mūsu pagasta jaunieši  23. aprīlī devās Lielajā talkā, lai ieguldītu savu artavu vides sakopšanā, jo mums rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot tīrā, sakoptā un veselīgā vidē.           
Šogad jaunieši  devās uz Bronku ciemu, lai apkoptu Lielā Tēvijas kara cīnītāja, jaunākā seržanta Viktora Aksjonova atdusas vietu. Zem kapu kopiņas guļ 20-gadīgs puisis no Gorkijas apgabala, kurš ar savu varonīgo rīcību – aizsedzot ienaidnieka ugunspunktu ar savu ķermeni,  izglāba savu biedru dzīvības. Vai tas nav varoņdarbs!  Iespējams, kaut kur svešumā tiek apkoptas arī latviešu varoņu kapu kopiņas un pateicībā tiek nolikti ziedi. Cienīsim vēsturi. Šodien visas kara rētas ir aizaugušas, ir saule, ir dzidras debesis un zeme zied.

            Latvija BŪS zaļākā valsts pasaulē!
Pēc labi padarīta darba cepām desiņas un malkojām karstu tēju
 
Un bija arī riktīga krusa,
un prieks par paveikto.


2016. gada 18. apr.

Tikšanās ar rokdarbnieci Francisku Konošonoku
13. aprīlī bibliotēkā ciemojās Franciska Konošonoka, kuras rokdarbu izstāde vēl skatāma līdz 25. aprīlim.
Tamborē Franciskas kundze kopš jaunības, jo katrai jaunai meitai bija jāsaloka sev pūrs un kā lai iztiek bez smalkām mežģīnēm, glauniem galdautiem un burvīgām salvetēm. Kundzes darbiņi daudzkārt piedalījās izstādēs un guva augstu vērtējumu.
Franciskas kundze visnotaļ jauks sarunu biedrs. Runājām par rokdarbiem, par dažādām prasmēm, par gandarījumu, ko sniedz pašu rokām darinātais.
Mēs uzzinājām par dzejnieku Alekseju Solovjovu, kurš dzimis mūsu pagasta Sotņikovas ciemā, Dzejnieks kādreiz ir dāvinājis viņai savu dzejoļu krājumu. Visus klātesošos patīkami pārsteidza A. Solovjova dzejas lasījumi Franciskas kundzes izpildījumā. Klausījāmies arī senas, smeldzīgas melodijas, kuras, kā teicās Franciskas kundze, dziedāja viņas mamma.
Franciskas kundze, atvadoties, daudzus darbiņus uzdāvināja bibliotēkai. Mīļš paldies!

2016. gada 15. apr.

Dāvinājumi aprīlī

Bibliotēkas krājumu papildināja dāvinājumi no LNB Atbalsta biedrības, Latvijas ZA BSPC, SIA Amnis un EP deputātes Ineses Vaideres

2016. gada 11. apr.

Seminārs

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 7. aprīlī notika seminārs "Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā".
Semināru vadīja Laila Meluškāne, kura piedāvāja dažādus pasākumu scenārijus, spēļu aprakstus, radošajām darbnīcām izmantojamus šablonus. L. Meluškāne ir viena no grāmatas "Ballīte" autorēm.

2016. gada 4. apr.

Izstāde "Franciskas Konošonokas pūra lādē ielūkojoties"

No 04. aprīļa līdz 25. aprīlim 
Konstantinovas pagasta bibliotēkā apskatāma
Franciskas Konošonokas
rokdarbu izstāde.
Laipni aicināti!

2016. gada 1. apr.

Literatūras izstāde aprīlī

Par pašvaldības
līdzekļiem nopirktās
grāmatas