2014. gada 21. nov.

Literatūras izstāde


Dāvinājums: Ascendum u.c.


                        Grāmatu Svētki

2014. gada 14. nov.

Izstāde "Mans sveiciens tev, Latvija!"

Izstāde veltīta Latvijas Republikas 96. proklamēšanas dienai

2014. gada 3. nov.

Literatūras izstāde novembrīPar pašvaldības 
līdzekļiem
nopirktās grāmatas