2021. gada 8. maijs

Māmiņai!

Jaunākā literatūra maijā

 Literatūra latviešu valodā
Literatūra krievu valodā
Bērnu literatūra2021. gada 30. apr.

 

Pasākumu plāns maijam.

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

Pasākuma norises vieta un atbildīgais

1.

Jaunākās literatūras izstāde  maijā

 

01.-30.05.2021

bibliotēka

N. Osipova

2.

Tautfrontieši: Mēs balsojām par nākotni”.

Informatīva literatūras izstāde Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā.

 

30.04-15.05.2021

bibliotēka

N. Osipova

3.

Šorīt agrāk piecēlos no dusas,-

Šodien tev ir lieli svētki, māt!

Nezinu tik pateicībā klusā,

Kādiem vārdiem tevi cildināt!” –

lirikas dzejas izstāde māmiņdienā.

05.-15.05.2021

bibliotēka

N. Osipova

4.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021- iepazīstam jauno kolekciju.

 

Visu mēnesi

bibliotēka

N. Osipova

5.

“Vēsturei pa pēdām”- izbraukuma novadpētniecības darbs

Mēneša piektdienas

Konstantinovas pagasts

N. Osipova

6.

Alises programmas īstenošana Konstantinovas bibliotēkas darbībā

 

Visu mēnesi

Bibliotēka

N. Osipova

 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā

 


2021. gada 8. apr.

2021. gada 7. apr.

Aprīļa jubilāri.

Jānim Veselim-125
Ernestam Birzniekam-Upītim-150

Aprīļa grāmatas Konstantinovas bibliotēkā.

 Grāmatas latviešu valodā

Grāmatas krievu valodā2021. gada 30. marts

Pasākumu plāns aprīlī

 


 

BIBLIOTĒKAS PASĀKUMU PLĀNS

2021.gada aprīlis

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

01.-30.04

Jaunākās literatūras izstāde aprīlī

 

Dāvinājumi un grāmatas, nopirktas par pašvaldības līdzekļiem

01.-20.04

Aprīļa jubilāri, latviešu patrioti, rakstnieki- Jānis Veselis un Ernests Birznieks-Upītis

 

Literatūras izstāde.

01.-30.04

“ Labākais kinoteātris pasaulē ir prāts, un tu to saproti, kad lasi labu grāmatu.” (Ridlijs Skots)

Pasaules Grāmatu un autortiesību  dienai veltīts fotokonkurss.

08.-30.04

BIS Alise-i apmācības kursi.

 


  

2021. gada 25. marts

 Nāc nākdama, Liela diena,

Visi bērni tevi gaida,

Visi bērni tevi gaida,

Aiz vārtiem sasēduši.

Laiks sēt un stādīt-informatīva literatūras izstāde


 

2021. gada 3. marts

Jaunieguvumi martā

 Literatūra latviešu valodāLiteratūra krievu valodā  2021. gada 1. marts

Pasākumu plāns martā.

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākās literatūras izstāde martā

01.03-31.03.

2.

Cikls ”Senču mantojums- svinamās svētku dienas” informatīvi izglītojoša izstāde.

Ģertrūdes diena, Benedikta diena, Māras diena, Pūpolsvētdiena.

 

15.03.-31.03.

3.

“Uz koku zariem paskaties
Tur pumpuri sāk raisīties
Un strazdu balsīs ieklausies
Tu dzirdēsi - pa zemi pavasaris iet!

Laiks sēt un stādīt-informatīva literatūras izstāde

04.03-31.03.

4

“Tavs mērķis: vienīgi un tikai-dāmas.” (Juris Birzvalks). Sieviete un mīla dzejā -literatūras izstāde

 

01.03.-26.03.

2021. gada 4. febr.

Jaunieguvumi Konstantinovas bibliotēkā

 Literatūra latviešu valodāLiteratūra krievu valodāBērnu , jauniešu literatūra2021. gada 2. febr.

Pasākumu plāns februārī

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākās literatūras izstāde februārī

01.02-28.02.

2.

Cikls”Senču mantojums -svinamās svētku dienas” informatīvi izglītojoša izstāde.

Sveču diena, Agatas diena, Meteņi, Pelnu diena, Matīsa diena.

 

01.02.-28.02.

3.

"Viens no apdāvinātākiem trimdas rakstniekiem"-literatūras izstāde veltīta

Gunāram Janovskim 105.

04.02.-26.02.

4.

Radoša izstāde-“Sauso ziedu kompozīcija”

01.02-28.02

5.

"Ar mīlestību pret bērniem dodas pasaulē grāmatas"- literatūras izstāde

Jurim Zvirgzdiņam-80

11.02-28.02.

2021. gada 26. janv.

2021. gada 14. janv.

Pasākumu plāns janvārī

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija ”

(anketas elektroniska aizpildīšana)

Visu mēnesi

2

Jaunākās literatūras izstāde janvārī

04.01.-31.01.

3.


"Jauneklīgas trauksmes, ilgu un izmisuma pilni stāsti un romāni.(Brigita Šiliņa)"-literatūras izstāde angļu rakstniekam Džekam Londonam-145

11.01-31.01.

4.

Cikls”Senču mantojums- svinamās svētku dienas” informatīvi izglītojoša izstāde.

Zvaigznes diena,Teņa diena, Bašķu diena.

04.01.-31.01

5.

Informatīva plaukta izstāde

“Barikādēm-30”

18.01-31.01

2021. gada 12. janv.

Jauneklīgu trauksmes, ilgu un izmisuma pilni stāsti un romāni (Brigita Šiliņa)

 Džekam Londonam-145Jauniegūtās grāmatas Konstantinovas bibliotēkā

 Bērnu un jauniešu literatūra


 


Literatūra latviešu valodā


Literatūra krievu valodā 

     


    
SVARĪGI

 

          Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 7 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.

 

         Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

 

         Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 kvadrātmetri.

 

         Bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkas telpās drīkst uzturēties ne ilgāk par 15 minūtēm.

 

          Bibliotēkās turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Bibliotēku lasītavas apmeklētājiem ir slēgtas. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.

 

          Bibliotēkas apmeklētājiem nav pieejami datori publiskai lietošanai.

 

            Bibliotēkās tiek aizliegta klātienes pasākumu organizēšana, lietotāju

apmācības un radošās nodarbības grupās.

 

           Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

        Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti izmantot pakalpojumus attālināti.

 

         Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju

apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.