2011. gada 29. sept.

Dzejas dienas ...


Septembrī bibliotēkā tika rīkota izstāde
"Tautas sirdī iedziedāta dzeja"

Jauno grāmatu izstāde

Novadpētniecības materiāli bibliotēkā


"Rukšu ciems"


2010. gada Ziemassvētkos Konstantinovas tautas nams kopā ar bibliotēku rīkoja Ziemassvētku uzvedumu "Rukšu ciems".