2019. gada 19. nov.

Ziedi ,Latvija!

Svinīgais pasākums veltīts Latvijas 101.gadadienai Konstantinovā.

Lukturu izstādi "Sveču gaismā" ,var apskatīt Konstantinovas pagasta bibliotēkā līdz 20.12 2019
2019. gada 4. nov.

Pasākumu plāns novembrī Konstantinovas bibliotēkā.01.11.
Jaunākās literatūras izstāde novembrī

Dāvinājumi un grāmatas, nopirktas par pašvaldības līdzekļiem
07.11
Literatūras izstāde”Viņš mīl domāt staigādams…”

Dzejniekam, prozaiķim Kārlim Skalbem -140
11.11-30.11
Literatūras izstāde “Dzimtā zeme”
Stiprinām bērnu , jauniešu piederību un lepnumu par Latviju un tās cilvēkiem.

14.11
Tematiskā pēcpusdiena “Ko es zinu par Konstantinovu”21.11
Radošā darbnīca “Latviešu etnogrāfiskās zīmes”

Mācāmies ,zīmējam ,atveidojam  latviešu etnogrāfiskās zīmes.
28.11
Izstāde  “Sveču gaismā” .

Sveču un petrolejas gaismas nesēji-lukturi.