2016. gada 15. sept.

Dzejas pēcpusdiena "Dzeja pavedina"

         Viena no būtiskākajām Latvijas kultūras dzīves vizītkartēm ir "Dzejas dienas", kuras šogad caurstrāvoja rotaļīgais moto "Dzeja pavedina". Bibliotēkā pulcējās visi interesenti, kam dzeja nav sveša, jo ikvienam no mums ir kāds mīļš, sirdij tuvs dzejolis, kurš aizskar slēptākās dvēseles stīgas, liekot ieklausīties savā sirdī, vedinot atkal un atkal pārlasīt zīmīgās dzejas rindas.
Dzejas pēcpusdienu ieskandināja Jeseņina dzejolis "Не жалею, не зову, не плачу", kuru nolasīja Svetlanas kundze
Annas kundze, savukārt, mūs iepazīstināja ar baltkrievu dzejniekiem un dzeju lasīja baltkrievu valodā
Savukārt Lūcijas kundze visus pārsteidza ar pašas sacerētajiem dzejoļiem "Rīta rasa" un "Dagdas baznīcai", kurus nolasīja dzimtajā latgaļu valodā.
Marinas kundze nolasīja Tjutčeva dzejoli "Осень"
Arī Tatjanas kundze jūsmo par  Jeseņina daiļradi un nolasīja dzejoli "Письмо деду"
Bet Ņinas kundze mūs iepazīstināja ar dzejoļu rakstītājiem no Rēzeknes  -Olgu Baravikovu, Pjotru Antropovu, Mariju Medvedevu un Marinu Blohinu
Es klātesošos iepazīstināju ar Ārijas Elknes daiļradi un nolasīju dzejoli "Vasaras vidū"

2016. gada 5. sept.

Literatūras izstāde "Tautu dziesmu tulks"
Dzejniekam, atdzejotājam, 
literatūrkritiķim 
Knutam Skujeniekam - 80

2016. gada 2. sept.

Literatūras izstāde septembrī

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas