2017. gada 14. sept.

Dzejas pēcpusdiena "Nāc uz gaišāko krastu!"

Dzejas svētki tiek svinēti jau kopš latviešu dzejnieka Raiņa simtgades svinībām 1965. gadā ar mērķi veicināt sabiedrības interesi par literatūru un konkrētāk - dzeju, iepazīstinot ar dzejas visdažādākajām formām, aktuālākajām tendencēm un strāvojumiem.
Dzejas dienas ik reizi tiek svinētas septembrī, kad visā Latvijā norisinās dažādi pasākumi, kas cildina dzeju un tās meistarus.
Mēs šodien aicinājām mūsu novadnieci, dzejnieci Magdalenu Vjateres kundzi pastāstīt, kā no cilvēka dzīves, no tās notikumiem top dzeja, kur tiek smelta iedvesma, kādi ceļi jāizstaigā un kādās durvīs jāklauvē, līdz tiek izdots dzejoļu krājums.
"Laipna, maiga, krūtīs syt sirds - 
Kai dzintara gabaleņš tōlumā mirdz."

                  (Magdalena Vjatere 
                  "Latgalīša dvēsele")

2017. gada 5. sept.

Radošā darbnīca "Sveicam Tēvu dienā!"

Latvijā Tēvu dienu svin tikai neilgu laiku, tomēr ar katru gadu tā iegūst aizvien lielāku popularitāti. Šī diena ļauj iepriecināt tēti ar jaukām dāvanā un stiprināt tēvu un bērnu saites. Un šogad saviem tēviem mēs nolēmām dāvināt elegantus tauriņus, kurus, protams, jau laicīgi  darinājām paši!
Sveicieni visiem tēviem, vectēviem un topošajiem tēviem Tēvu dienā!

2017. gada 4. sept.

2017. gada 1. sept.

Jaunākā literatūra septembrī
Par 
pašvaldības līdzekļiem 
nopirktās grāmatas

Sveiciens 1. septembrī!


Lai jaunajā mācību gadā pietiek pacietības, radošu panākumu, neizsīkstošas enerģijas un veiksmes visiem izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem, darbiniekiem un skolēniem!