2017. gada 14. sept.

Dzejas pēcpusdiena "Nāc uz gaišāko krastu!"

Dzejas svētki tiek svinēti jau kopš latviešu dzejnieka Raiņa simtgades svinībām 1965. gadā ar mērķi veicināt sabiedrības interesi par literatūru un konkrētāk - dzeju, iepazīstinot ar dzejas visdažādākajām formām, aktuālākajām tendencēm un strāvojumiem.
Dzejas dienas ik reizi tiek svinētas septembrī, kad visā Latvijā norisinās dažādi pasākumi, kas cildina dzeju un tās meistarus.
Mēs šodien aicinājām mūsu novadnieci, dzejnieci Magdalenu Vjateres kundzi pastāstīt, kā no cilvēka dzīves, no tās notikumiem top dzeja, kur tiek smelta iedvesma, kādi ceļi jāizstaigā un kādās durvīs jāklauvē, līdz tiek izdots dzejoļu krājums.
"Laipna, maiga, krūtīs syt sirds - 
Kai dzintara gabaleņš tōlumā mirdz."

                  (Magdalena Vjatere 
                  "Latgalīša dvēsele")

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru