2014. gada 29. janv.

Literatūras izstāde

"Mūžs nodzīvots kā pasakā!"
Rakstniecei un ilustratorei
Margaritai Stārastei - 100

2014. gada 20. janv.

"Gaismas ceļš - Grāmatu draugu ķēde"


Spītējot aukstumam, pasākumā "Gaismas ceļš - Grāmatu draugu ķēde"  piedalījās vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku no visas Latvijas, kā arī no ārzemēm – Baltijas valstīm, Vācijas, Zviedrijas, Šveices, ASV, Krievijas u.c. Starp akcijas dalībniekiem bija apmēram 800 Latvijas bibliotekāri.  No LNB vecās ēkas uz jauno ēku no rokas rokā tika pārnestas aptuveni 2000 grāmatas, starp kurām divas grāmatas ir dāvinājums arī no Konstantinovas pagasta. Grāmatas tika izvietotas Tautas grāmatu plauktā, kas ēkas ātrijā slejas piecu stāvu augstumā. 


 "

2014. gada 17. janv.

Radoša darbnīca "Pērļošana"

Aicinājumam apmeklēt "Pērļošanas" darbnīcu atsaucās vairākas pagasta rokdarbnieces. Svetlanas Zemlickas vadībā ar lielu centību "jautrās" pērlītes tika vērtas uz stieplītēm, lai turpmāk pārtaptu nelielā bērza zariņā. Zariņš pie zariņa un tiks izveidots  pērlīšu bērzs.  Jācer, ka pērlīšu vēršana kļūs par hobiju daudzām no mums. 

2014. gada 6. janv.

Literatūras izstādes janvārīPar pašvaldības
līdzekļiem nopirktās
 grāmatas.DāvinājumiSBA kārtā saņemtās grāmatas