2012. gada 28. maijs

"Visi putni skaisti dzied ....

Skanīgajiem putnu koriem pievienojās arī Konstantinovas sākumskolas audzēkņa
Žaņa Sisojeva
nelielā, brīvajos brīžos ar lielu rūpību un pacietību veidotā,
eksotisko putnu kolekcija.

2012. gada 11. maijs

Māmiņ, sveicu svētkos!


„Māmiņ!
No šī vārda
Svēta aura plūst.
Ar šo vārdu
Cilvēks bagāts kļūst.”
(Koleta Andžāne)

Māmiņām veltīto dzejas grāmatu izstādi papildināja
Konstantinovas sākumskolas audzēknes Albīnes Strazdiņas veidotā kompozīcija,
bet TN svētku koncertā
Liānas Pauliņas, Lāsmas Vasiļevskas, Arīnas Bričas un Baibas Annas Ozoliņas
atveidotās rātnās pelītes priecēja visu māmiņu sirdis.