2013. gada 14. janv.

Literatūras izstāde
Dzejniekam un filozofam
 Robertam Mūkam - 90

2013. gada 8. janv.

Aicinājums uz izstādiLīdz 09. februārim bibliotēkā ir apskatāma Dagdas novada invalīdu brālības "Nema" darbu izstāde.

2013. gada 3. janv.

Literatūras izstādes 2013. gada janvārī

Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim - 150

Daiļliteratūras un nozaru literatūras jaunumi

Literatūras izstāde "Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!"