2021. gada 21. okt.

2021. gada 18. okt.

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai!

 

 

NO 2021.GADA 13. OKTOBRA KONSTANTINOVAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS  REĢISTRĒTIE LIETOTĀJI TIKS APKALPOTI, IEVĒROJOT NOTEIKTOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka ārkārtas situācijas laikā, kas valstī izsludināta no 11.10.2021., tiek mainīti Konstantinovas pagasta  bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Konstantinovas pagasta bibliotēkā drīkst uzturēties:

·         gan vakcinētie, gan nevakcinētie reģistrētie lietotāji;

·         bibliotēkas telpā – vienlaikus līdz 2 apmeklētājiem (personas vai mājsaimniecībā dzīvojošie) ar derīgiem sadarbspējīgiem sertifikātiem, kuri tiek uzrādīti pakalpojuma sniedzējam;

·         bez derīga sadarbspējīga sertifikāta*  bibliotēkas stāva telpās drīkst atrasties tikai 1 apmeklētājs (vai mājsaimniecība) ar bibliotēkas personālu. Grāmatu apmaiņa tiek organizēta, iepriekš veicot to rezervāciju.

·         Bibliotēkas lietotājiem tiek nodrošināta brīva piekļuve krājumam, lietojot mutes un deguna aizsegus, dezinficējot rokas ar dezinfekcijas līdzekli un ievērojot 2 metru distanci

·         Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkas telpās ir 20 min.

Bērniem un jauniešiem:

·         tiek nodrošināta grāmatu izsniegšana un saņemšana;

·         no 12 gadu vecuma atļauts uzturēties bibliotēkas telpās, uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu vai negatīvu skrīninga testu;

·         Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi bērniem no 7 gadu vecuma.

Aicinām izmantot bibliotēkas attālinātos pakalpojumus, tai skaitā autorizētā lietotāja priekšrocības un rezervēt grāmatas pirms bibliotēkas apmeklējuma.

Bibliotēkā organizētajos publiskos pasākumos apmeklētāji var piedalīties vienīgi ar derīgiem sertifikātiem, kas apstiprina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu.

Bibliotēkā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Konstantinovas pagasta  bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, sestdienās, svētdienās – slēgta.

Bibliotēka aicina apmeklētājus pirms bibliotēkas apmeklējuma rezervēt grāmatas,  zvanot uz tālr. 25909816

Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 11. oktobrī un ir spēkā līdz jauna rīkojuma izdošanai.

Pamatojums: Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.