2017. gada 28. jūl.

"Mana vasara!"

Vasara ir īstais brīdis, kad satikties ar draugiem, kopīgi atpūsties un skaisti pavadīt laiku. Un mēs to darījām - bibliotēkā ik viens varēja gan radoši izpausties, gan saturīgi pavadīt brīvo laiku!

2017. gada 7. jūl.

Aptauja!


Aptauja ir anonīma, 
tās mērķis ir noskaidrot un apkopot informāciju par bibliotēkā sniegtajiem pakalpojumiem

2017. gada 4. jūl.

Literatūras izstāde "Lasi un vērtē!"

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017" ir klāt!

2017. gada 3. jūl.

Jaunākās literatūras izstāde jūlijā
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas