2013. gada 17. okt.

Literatūras izstāde


"Virši zili, virši sārti"
 Rakstniecei, dzejniecei, dramaturģei, tulkotājai 
Elīnai Zālītei - 115

2013. gada 4. okt.

Literatūras izstādeRakstniekam 
Albertam Belam - 75

2013. gada 1. okt.

Literatūras izstāde oktobrī
Krievu daiļliteratūras 
plauktu papildinās
pagasta iedzīvotāja 
Andreja Bartuša 
dāvinātās grāmatas
Dāvinājumi