2014. gada 15. apr.

Radošā darbnīca "Lieldienas"




Lieldienās šūpojies,
Lieldienās priecājies
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.

Priecīgas un gaišas
Lieldienas!

 


2014. gada 1. apr.

Literatūras izstāde aprīlī



Par pašvaldības
līdzekļiem nopirktās
grāmatas




Dāvinājums