2020. gada 24. sept.

 Miķeli gaidīju
Kā savu brāli;
 Ar alus krūzi,
Ar baltu maizi.

Dārza svētki Konstantinovas pagasta TN ar tuviem  un tāliem pašdarbniekiem.

Miķeļi-ražas svētki." Par sirds veselību un dzīvotprieku"-

informatīva izstāde veltīta Pasaules sirds dienai.2020. gada 16. sept.

 “…izmeklējam kopā ar mis Mārplu un Erkilu Puaro.”
-literatūras izstāde  Agatai Kristi 1302020. gada 11. sept.

 "Pogas otrā dzīve"

konkursa darbiņu izstāde.

2020. gada 1. sept.

 Jaunākā literatūra Konstantinovas bibliotēkā


1.Dimante Inguna "Skaistuma impērija"
2.Judina Dace "Dēls"
3.Viļuma Inta "Dagdys nūvoda pyura skreinis gruomota"
4."Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā"
5.Липпинкотт Рейчел "В метре друг от друга"
6. Шарапов Валерий "Сыщики 45-го"
7. Литвиновы "Жемчужные тени"
8. Ильин Андрей "Семьдесят пять шагов к смерти" 

Pasākumu  plāns septembrim.

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

Pasākuma norises vieta un atbildīgais

1.

Jaunākās literatūras izstāde  septembrī

 

01.-30.09.2020

bibliotēka

N. Osipova

2.

“…izmeklējam kopā ar mis Mārplu un Erkilu Puaro.”-literatūras izstāde  Agatai Kristi 130

 

14.-30.09..2020

bibliotēka

N. Osipova

3.

Miķeli gaidīju
Kā savu brāli:
Ar alus krūzi,
Ar baltu maizi.

Tematiskā izstāde “Miķeļi-ražas svētki”

21.-30.09.2020

bibliotēka

N. Osipova

4.

 “Par sirds veselību un dzīvotprieku”-informatīva izstāde Pasaules sirds dienā

 

14.-30.08.2020

bibliotēka

N. Osipova