2022. gada 13. apr.

2022. gada 1. apr.

Pasākumu plāns aprīlī

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

 

Jaunākās literatūras izstāde  aprīlī

01.-31.04..2022

2.

“Slimība ārā, veselība iekšā”-literatūras izstāde Pasaules veselības dienā

04.-30.04.2022

3.

“Kur Lieldienu zaķis guļ”-radošā darbnīca Lieldienas gaidot

07.04.2022

4.

“Latgales rakstaino zeķu adīšanas prasmju saglabāšana Krāslavas novadā”-piedalāmies projekta pasākumā Indrā

08.04.2022

5.

“Šī zeme ir Dieva dāvana” Kornēlija Apškrūma - literatūras izstāde veltīta dzejnieces jubilejai.

21.-25.04.2022

6.

“Manas pirmās grāmatas”-pasākums pirmskolas bērniem iepazīstot bibliotēku.

21.04.2021

7.

Aušanas pamati-radošā darbnīca

 

katru  pirmdienu un piektdienu

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Dagdā