2021. gada 26. janv.

2021. gada 14. janv.

Pasākumu plāns janvārī

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija ”

(anketas elektroniska aizpildīšana)

Visu mēnesi

2

Jaunākās literatūras izstāde janvārī

04.01.-31.01.

3.


"Jauneklīgas trauksmes, ilgu un izmisuma pilni stāsti un romāni.(Brigita Šiliņa)"-literatūras izstāde angļu rakstniekam Džekam Londonam-145

11.01-31.01.

4.

Cikls”Senču mantojums- svinamās svētku dienas” informatīvi izglītojoša izstāde.

Zvaigznes diena,Teņa diena, Bašķu diena.

04.01.-31.01

5.

Informatīva plaukta izstāde

“Barikādēm-30”

18.01-31.01

2021. gada 12. janv.

Jauneklīgu trauksmes, ilgu un izmisuma pilni stāsti un romāni (Brigita Šiliņa)

 Džekam Londonam-145Jauniegūtās grāmatas Konstantinovas bibliotēkā

 Bērnu un jauniešu literatūra


 


Literatūra latviešu valodā


Literatūra krievu valodā 

     


    
SVARĪGI

 

          Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 7 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.

 

         Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

 

         Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 kvadrātmetri.

 

         Bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkas telpās drīkst uzturēties ne ilgāk par 15 minūtēm.

 

          Bibliotēkās turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Bibliotēku lasītavas apmeklētājiem ir slēgtas. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.

 

          Bibliotēkas apmeklētājiem nav pieejami datori publiskai lietošanai.

 

            Bibliotēkās tiek aizliegta klātienes pasākumu organizēšana, lietotāju

apmācības un radošās nodarbības grupās.

 

           Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

        Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti izmantot pakalpojumus attālināti.

 

         Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju

apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.