2017. gada 25. aug.

Literatūras izstāde "Laba sirds ir visa sākums..."

Latviešu rakstniekam, dzejniekam, dramaturgam, gleznotājam
Jānim Jaunsudrabiņām - 140

2017. gada 3. aug.

Literatūras izstāde augustā

"Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!"
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas
Dāvinājumi