2023. gada 1. sept.

Pasākumi septembrī.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.09-30.09

Nāc lasi un vērtē jaunās 2023.gada “BJVŽ” grāmatas. Literatūras izstāde

01.09.– 30.09.

Plaukta literatūras izstāde-“Katrs dzejolis gaida to, kurš viņu saprot. Tas esi tu!”. Dzejniecei Inesei Zanderei 65

 

 

13.09

“Mans mūžs paiet manā

Un manas tautas

Likteņa zīmē.” /Dz. Žuravska/ -dzejas pēcpusdiena.

21.09

 

Radošā pēcpusdiena “Rudentiņa krāšņums!”- dekori no dabas materiāliem.

27.09

 

“Dārza veltes tavam galdam”-radoša pēcpusdiena, ideju un pieredzes apmaiņa ziemas krājumu gatavošanā.