2023. gada 23. okt.

Rokdarbu pēcpusdiena

 19.oktobrī pagasta radošās rokdarbnieces dalījās savās, idejās kā lietderīgi pavadīt ziemas garos vakarus, darinot vērtīgas lietas.
Rudentiņš bagāts vīrs

 Rudens nāca ar daudziem pasākumiem bibliotēkas dzīvē:

Krāslavas novada bibliotēkā -Pateicības pasākums novada bibliotēku atbalstītājiem

Konstantinovas TN pasākums -Dārza svētki . Ar bibliotēkas rokdarbu meistarklasi dekorēšana izmantojot dabas materiālusKrāslavas novada bibliotēka sadarbībā ar Europe Direct Austrumlatgalē plāno profesionālās pilnveides semināru "Kopiena LLSASS - Lietuva - Latvija, atbildība, sadarbība, solidaritāte", organizējot pieredzes apmaiņas braucienu uz Zarasu publiskām bibliotēkām.


 


2023. gada 9. okt.

2023. gada 1. sept.

Pasākumi septembrī.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.09-30.09

Nāc lasi un vērtē jaunās 2023.gada “BJVŽ” grāmatas. Literatūras izstāde

01.09.– 30.09.

Plaukta literatūras izstāde-“Katrs dzejolis gaida to, kurš viņu saprot. Tas esi tu!”. Dzejniecei Inesei Zanderei 65

 

 

13.09

“Mans mūžs paiet manā

Un manas tautas

Likteņa zīmē.” /Dz. Žuravska/ -dzejas pēcpusdiena.

21.09

 

Radošā pēcpusdiena “Rudentiņa krāšņums!”- dekori no dabas materiāliem.

27.09

 

“Dārza veltes tavam galdam”-radoša pēcpusdiena, ideju un pieredzes apmaiņa ziemas krājumu gatavošanā.

 


2023. gada 28. jūl.

 

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!

 

No 31.07 līdz 26.08 bibliotēka būs slēgta.

(Atvaļinājums)

 

 

Tālr:25909816 (Nellija)

2023. gada 26. jūl.

Apmeklētāju ievērībai!

 

27.07.2023

 bibliotēka  būs slēgta 

 (Sakarā ar semināru Krāslavā)

 

Tālr. 25909816

2023. gada 30. jūn.

 


 Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai!

No 03.07.2023 līdz 10.07.2023

Konstantinovas pagasta bibliotēka būs slēgta.

Sakarā ar piedalīšanos Vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos

2023. gada 29. jūn.

Pasākumu plāns jūlijā

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Plaukta tematiskā izstāde “Dziesmu svētkiem-150”

30.06.– 28.07.

2.

Plaukta literatūras izstāde-“Tikai apvienojot faktus ar iztēli, iespējams ceļot laikā un atgriezties pagātnē” /Aivars Kļavis/

 Rakstniekam 70 gadu jubilejā

 

 

02.07.– 31.07.

3.

“Pilsēta Daugavas krastos-Krāslavai 100” plaukta tematiskā izstāde

30.06

31.07

4.

 Radošā darbnīca “Tekstila otrā dzīve” .

19.07. un 26.07

plkst. 13:00

 

5.

“Ričijs Rū rīko koncertu”-muzikāli izklaidējoša pēcpusdiena bērniem.

20.07 un 27.07

Plkst.13:oo


2023. gada 28. jūn.

Naujenes bibliotekas apmeklējums . 27.06.2023

Prieks bija apmeklēt Naujenes bibliotēku un redzēt mājīgās , renovētās jaunās telpas. Paldies vadītājai par sirsnīgo uzņemšanu.2023. gada 26. jūn.

 Apmeklētāju ievērībai! 

27.jūnijā Konstantinovas bibliotēka slēgta. 

Izbraukuma seminārs.

2023. gada 13. jūn.

Adītāju pasākums Dagdā

10.jūnijā aušanas darbnīcas "Indra" pasākumā piedalījās četras adītājas no Konstantinovas

 

2023. gada 7. jūn.

Jaunākās grāmatas bibliotēkas plauktos

 Pasaules Vides dienā.

 Mūsu kopīgās mājas ir mūsu Zeme. Kā uz tā glābt dzīvību un saglabāt planētu piemērotu cilvēka eksistencei? Šeit ir šī gadsimta galvenais jautājums

Vides aizsardzība un rūpīga, atbildīga attieksme pret dabas resursiem nodrošinās visas cilvēces nākotni. To ir svarīgi saprast ne tikai sabiedrībai kopumā, bet arī katram atsevišķam cilvēkam.

Tikai kopā mēs varam kļūt par atveseļošanās paaudzi, kas spēj saglabāt vidi, uzturot uz Zemes esošās ekosistēmas un attīstot to bioloģisko daudzveidību. Pasaules vides diena 2023 ir paredzēta, lai atgādinātu mums par šo svarīgo misiju.

2023. gada 1. jūn.

2023. gada 16. maijs

 

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!

 

17.05.2023 no plkst.10:00 līdz 13:00 bibliotēka  apmeklētājus neapkalpos .

 

(Sakarā ar akraditāciju)


 

2023. gada 10. maijs

2023. gada 8. maijs

Pērļu kroņu izstāde


Pērļu kroņus darināja Dagdas sieviešu kora "Vēju roze" dalībnieces.


 

Celu jostu izstāde