2022. gada 4. okt.

Pasākumu plāns oktobrim

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākā literatūra bibliotēkā oktobrī-grāmatu apskats.

01.-31.10.2022

2.

Alīnas Kavunas pildspalvu kolekcija

10.-31.10.2022

3.

“Pirtī eju, pirtī teku”-literatūras izstāde.

10.-31.10.2022

4.

“Apceļo savu novadu”-adīto zeķu izstāde

 

12.09-14.10.2022

5.

Piedalāmies “Indras” aušanas darbnīcas projektā  “Celu jostu aušanas tradīciju saglabāšana Krāslavas novadā”

 

Celu jostu aušanas meistardarbnīcas bibliotēkā

14., 21.10.2022

 

12., 19., 26.10.2022