2017. gada 20. jūn.

Literatūras izstāde "Līgo, līgo..."
Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz!

Priecīgu Līgo dienu

un lustīgu Jāņu nakti!

2017. gada 19. jūn.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju

Lai gūtu jaunu pieredzi, jaunus iespaidus, tiktos ar kolēģiem un iepazītu kultūrvēsturisko mantojumu, Krāslavas novada centrālā bibliotēka 16.-17. jūnijā organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju. Apmeklējām Tallinas Nacionālo bibliotēku un Tartu pilsētas bibliotēku.
 
 

  

2017. gada 6. jūn.

Literatūras izstāde "Aiz manis zeltā visa debess kūp..."

Latviešu trimdas dzejniecei
Zinaīdai Lazdai - 115

2017. gada 5. jūn.

Jaunākās literatūras izstāde jūnijā


Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas
Dāvinājumi - I. Atpile, J.Krūmiņš, J. Petričeks u.c.

2017. gada 1. jūn.

1. jūnijs - Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tās aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu svētku veidā veltīta speciāli bērniem, tika atzīmētā 1950. gadā. Kopš tā laika Starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija daudzās pasaules valstīs un šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena.