2020. gada 17. nov.

Sveicam Latviju svētkos!

    


 
Ozoliņš stādīts Latvijas simtgadē.

Magnusovas dižozols


2020. gada 13. nov.

 
 

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā

 

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Konstantinovas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi.  

1.    Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.

2.    Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

3.    Konstantinovas pagasta bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

4.    Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 20 minūtes

5.    Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai ( e-pastu sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā, mācībām, ttml.), nevis izklaidei. Uzturēšanās laiks – 30 minūtes.

6.    Printēšanas, skenēšanas pakalpojumi lietotājiem ir pieejami. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.

7.    Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

8.    Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

9.    Apmeklētāju skaits Konstantinovas pagasta bibliotēkā – ierobežots. Nodrošinot vienam apmeklētājam vismaz 10  m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības, ievērojot 2 metru distanci

10.  Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

1.    1. Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām.

10.  2. Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

10.  3. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,  lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās .

10.  4. Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.

10.  5. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.

10.  6. Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

11.  Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

12.  Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Mainoties epidemioloģiskajai situācijas, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kartība var tikt mainīta.

2020. gada 9. nov.

Jaunieguvumi novembrī


Dāvinātās grāmatas
 

2020. gada 2. nov.

Pasākumu plāns novembrim

 


N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākās literatūras izstāde  novembrī

 

01.-31.11.2020

2.

“Vējiem līdzi”-Mīlestība laikmetu griežos.

Margaretai Močelai-120

 

02.-14.11.2020

3.

“Zeme dodas atpūtā…”

Informatīva izstāde veltīta Mārtiņdienas tradīcijām.

 

09-21.11.2020

4.

“TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI”-informatīva literatūras izstāde Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā.

 

09.-21.11.2020

5.

“Klusais, Svētais gaidīšanas laiks”-radošā darbnīca, izstāde veltīta pirmajai adventei

23.-27.11.2020

Pasaku fantāziju pasaulē

 Literatūras izstāde veltīta Džanni Rodari-  100