2015. gada 28. apr.

Talka un ne tikai...


Bruņojušies ar grābekļiem, atkritumu maisiem un darba cimdiem pagasta jaunieši devās Lielajā talkā, lai sekmētu pagasts teritorijas sakopšanu un atkritumu savākšanu. Un ne tikai...
Šoreiz mūsu uzdevums bija atrast  Geku ciema lielo akmeni, par kuru mēs uzzinājām no Pētera Geka uzrakstītās autobiogrāfiskās grāmatas "Laikam līdzi". 
Ceļu un Geku ciemu mums ierādīja pagasta iedzīvotājs Uldis Utāns un
akmeni mēs, protams, atradām un apkopām.
Atceļā tikāmies ar grāmatas autora māsīcu Genovefas kundzi, kura mums pastāstīja, ka Geku ciemā kādreiz bijusi 31 viensēta. Ciemā dzīvojuši ļoti sirsnīgi, draudzīgi un strādīgi ļaudis. Ciema centrā tad arī atradies šis pats lielais akmens, uz kura  Pēteris Geks kopā ar saviem domubiedriem grib uzstādīt piemiņas zīmi. 
Pagasta skaistākās un čaklākās meitenes!

2015. gada 23. apr.

Tikšanās Konstantinovā

Bibliotēku nedēļas ietvaros Konstantinovas bibliotēkā ciemojās Bērziņu pagasta jaukākās un atraktīvākās dāmas, kuru labais gariņš un iedvesmotāja ir Bērziņu pagasta bibliotēkas vadītāja Olga Brenča. 
Mūsu viešņas iepazinās ar bibliotēkas ikdienu, apmeklēja Sarkanā krusta Sporta centru, Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīcu un pagasta tautas namu. Bet, viens no galvenajiem apciemojuma mērķiem bija Bērziņu un Konstantinovas pagastu rokdarbnieču tikšanās, jo mūsu pagastu bagātība ir radoši cilvēki.

Lielu paldies jāsaka Svetlanai Zemlickai, kura veltīja daudz laika, daudz enerģijas, lai pastāvīgi apgūtu dažādus rokdarbus no internetā pieejamajiem materiāliem. Mēs kopīgi darbojāmies meistarklasē, ko vadīja Svetlana.  
Mūsu tikšanās vairoja pozitīvas emocijas, spēju saskatīt un radīt skaisto. Reizēm uzsāktais darbiņš šķiet vienkāršs, bet tas netaps bez mūsu radošā pieskāriena – tā ir mūsu pievienotā vērtība. Kundzes ikdienā aizņemtas ar saviem darbiem, bet brīvajā laikā pārtop radošās būtnēs – tamborējot, adot, šujot…
Novēlu visām rokdarbniecēm darbīgu vasaru, nezaudējot savu radošo dzirksti, enerģiju, optimismu un dzīvesprieku!


2015. gada 2. apr.

Priecīgas Lieldienas!

Jau pūpoli mežu ielokā zied
Un vizbules ēnā smaida.
Ik lapiņa saulei dziesmu dzied
Un siltus sveicienus sūta.
Saulainas un priecīgas
Lieldienas!

2015. gada 1. apr.

Literatūras izstādes aprīlī

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas
Grāmatas no Apmaiņas fonda  
Dāvinājums