2015. gada 23. apr.

Tikšanās Konstantinovā

Bibliotēku nedēļas ietvaros Konstantinovas bibliotēkā ciemojās Bērziņu pagasta jaukākās un atraktīvākās dāmas, kuru labais gariņš un iedvesmotāja ir Bērziņu pagasta bibliotēkas vadītāja Olga Brenča. 
Mūsu viešņas iepazinās ar bibliotēkas ikdienu, apmeklēja Sarkanā krusta Sporta centru, Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīcu un pagasta tautas namu. Bet, viens no galvenajiem apciemojuma mērķiem bija Bērziņu un Konstantinovas pagastu rokdarbnieču tikšanās, jo mūsu pagastu bagātība ir radoši cilvēki.

Lielu paldies jāsaka Svetlanai Zemlickai, kura veltīja daudz laika, daudz enerģijas, lai pastāvīgi apgūtu dažādus rokdarbus no internetā pieejamajiem materiāliem. Mēs kopīgi darbojāmies meistarklasē, ko vadīja Svetlana.  
Mūsu tikšanās vairoja pozitīvas emocijas, spēju saskatīt un radīt skaisto. Reizēm uzsāktais darbiņš šķiet vienkāršs, bet tas netaps bez mūsu radošā pieskāriena – tā ir mūsu pievienotā vērtība. Kundzes ikdienā aizņemtas ar saviem darbiem, bet brīvajā laikā pārtop radošās būtnēs – tamborējot, adot, šujot…
Novēlu visām rokdarbniecēm darbīgu vasaru, nezaudējot savu radošo dzirksti, enerģiju, optimismu un dzīvesprieku!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru