2014. gada 10. maijs

Literatūras izstāde maijā

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas
"Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!"

2014. gada 9. maijs

Izstāde "Māmiņu un vecmāmiņu vaļasprieks"

Konstantinovas pagasta tautas bibliotēkā apskatāmi 
sieviešu klubiņa
"Veiksme"
radošie darbi

2014. gada 5. maijs