2022. gada 30. dec.

2022. gada 5. dec.

Projekta "Celu jostu tradīciju saglabāšana Krāslavas novadā" noslēguma pasākumā Indrā


 

Sveicieni Krāslavas novada centrālai bibliotēkai jubilejā un čaklus lasītājus vēl daudzus gadus!


 

30.11.2022 Krāslavas novada bibliotēkā seminārs ar Valentīnu Lukaševiču- Latgaliešu valoda publiskajā telpā


 

Pasākumu plāns decembrim.

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākā literatūra bibliotēkā decembrī-grāmatu apskats.

01.-31.12.2022

2.

“Ar mieru! Un prieka Jums Ziemsvētkos daudz!”-literatūras izstāde.

 

01.-31.12.2023

3.

“Ziemassvētku vecītis nāk ciemos!”- radōšās darbnīcas

Trešdienās un piektdienās pēcpusdienā

4.

“Zvaniņš skan!”-muzikālā pēcpusdiena

 

28.12.2022

5.

“Ķekatā, ļekatā!”- maskošanās tradīcijas

29.12.2022

 

2022. gada 17. nov.

2022. gada 11. nov.

2022. gada 1. nov.

Bibliotēkas pasākumi novembrī

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākā literatūra bibliotēkā novembrī-grāmatu apskats.

01.-30.11.2022

2.

“Meža un pļavas bagātību vērtības”-tējkannu, smaržīgo zālīšu un tematiskās literatūras izstāde

Literārā pēcpusdiena

Radošā darbnīca

 

07.-30.11.2022

 

9.un 16.11.2022

11.un 17.11.2022

3.

“Spēka vārdi Latvijai”-

Literārā pēcpusdiena

10.11.2022

4.

“Revolucionāre bērnu grāmatu pasaulē –Astrida Lindgrēne”

literatūras izstāde rakstnieces jubilejā

 

01-16.11.2022

5.

 Celu jostu aušanas meistardarbnīcas bibliotēkā

07. un 14.11.2022

 

2022. gada 4. okt.

Pasākumu plāns oktobrim

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākā literatūra bibliotēkā oktobrī-grāmatu apskats.

01.-31.10.2022

2.

Alīnas Kavunas pildspalvu kolekcija

10.-31.10.2022

3.

“Pirtī eju, pirtī teku”-literatūras izstāde.

10.-31.10.2022

4.

“Apceļo savu novadu”-adīto zeķu izstāde

 

12.09-14.10.2022

5.

Piedalāmies “Indras” aušanas darbnīcas projektā  “Celu jostu aušanas tradīciju saglabāšana Krāslavas novadā”

 

Celu jostu aušanas meistardarbnīcas bibliotēkā

14., 21.10.2022

 

12., 19., 26.10.2022

2022. gada 27. sept.