2012. gada 21. dec.

Vēl klusums dziļš,
Vien gaisā virmo gaidas.
To svētku brīnumu
Mēs ļoti, ļoti gaidām.
(Marta Bārbale)

Gaidot gada baltākos svētkus, gan lieli gan mazi bibliotēkas apmeklētāja atrada sev tīkamas radošas nodarbes. 

2012. gada 15. nov.

Radošā darbnīca "Mans sveiciens tev, Latvija!"

Apgleznojot stikla burciņas, veidojām svētku lukturīšus, lai, iededzot tajos svecītes, sūtītu gaišus un siltus sveicienus Latvijai dzimšanas dienā!


2012. gada 16. okt.

Oktobrī bibliotēkā skatāma izstāde "Kā man patīk mani draugi!"


Aicinājumam piedalīties izstādes izveidē bija liela atsaucība,
kā rezultātā - burvīga draugu-dzīvnieku fotogalerija.


Lielu gandarījumu un sajūsmu izraisa
Konstantinovas sākumskolas audzēkņu darbi!

2012. gada 28. sept.

Dzejas valdzinošās skaņas 10.09. - 28.09.

Zeltainais septembris ir arī Dzejas dienu mēnesis, tāpēc skolotājas Solvitas Stepiņas mudināti, Konstantinovas sākumskolas skolnieki izmeklēja skaistākās dzejas rindas par rudeni un aicināja tajās ieklausīties.

2012. gada 31. aug.

Radošā darbīca "Pinumi"


 Arinas Bričas, Annas Novakas un Lāsmas Vasiļevskas darinātie pinumi, tos nokrāsojot un nolakojot, pārvērtās par jaukiem dizaina priekšmetiem, kuros izpaudās meiteņu darbīgums un individualitāte. 

2012. gada 30. jūl.

Radošā darbnīca "Stilīgs aksesuārs"


 Rokassprādzes veidošana - radošs un interesants process, kurā iesaistījās gan meitenes, gan zēni. Saderīgās krāsās sapītās lentītes ir gana skaistas, lai ar tā  rotātos paši, kā arī lai izmantotu kā oriģinālu un stilīgu dāvanu draugiem. 

2012. gada 28. maijs

"Visi putni skaisti dzied ....

Skanīgajiem putnu koriem pievienojās arī Konstantinovas sākumskolas audzēkņa
Žaņa Sisojeva
nelielā, brīvajos brīžos ar lielu rūpību un pacietību veidotā,
eksotisko putnu kolekcija.

2012. gada 11. maijs

Māmiņ, sveicu svētkos!


„Māmiņ!
No šī vārda
Svēta aura plūst.
Ar šo vārdu
Cilvēks bagāts kļūst.”
(Koleta Andžāne)

Māmiņām veltīto dzejas grāmatu izstādi papildināja
Konstantinovas sākumskolas audzēknes Albīnes Strazdiņas veidotā kompozīcija,
bet TN svētku koncertā
Liānas Pauliņas, Lāsmas Vasiļevskas, Arīnas Bričas un Baibas Annas Ozoliņas
atveidotās rātnās pelītes priecēja visu māmiņu sirdis.

2012. gada 4. apr.

Radošā darbnīca "Meistarojam Lieldienu zaķi!"

Lieldienas –
 pavasara saulgrieži, caurvītas pūkainiem pūpolzariem un rotātas krāsainām olām.

Svētkiem piebiedrojas arī Annas Novakas, Sintijas Judinas, Lauras Mizānes, Solvitas Daugavičas un Kristīnes Rihteres darinātie
Lieldienu zaķi, kas dēj šokolādes olas.

2012. gada 29. marts

Radošā darbnīca "Putnu būrīši"

Gatavojoties Putnu un Meža dienām, Konstantinovas sākumskolas zēni  - Kristiāns Lipšāns, Žanis Sisojevs, Aleksandrs Skuratovičs, Linards Pauliņš un Nikolajs Šimanskis „uzbūvēja” jaunas mājas pirmajiem pavasara vēstnešiem -  strazdiem.

2012. gada 2. marts

Ar jaunu un aktīvu pieeju darbam

Avots:
Ezerzeme - Nr.18 (2012, 2. marts), 2. lpp.

Pēc tam, kad Konstantinovas pagasta bibliotēka nespēja papildināt Dagdas novada akreditēto bibliotēku saimi, tur notika kardinālas pārmaiņas, un iepriekšējās bibliotekāres vietā darbā pieņemta Ilona Augustova.


Ilona ir vietējā — dzimusi un augusi Bronkos, mācījusies Dagdas vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas Ilona aizbrauca uz Rīgu, bet viņas izvēlētajā mācību iestādē uzzināja, ka tā pieņem audzēkņus ar pamatskolas, nevis vidusskolas izglītību. Sirds pilna, vairs nezināja, ko īsti šajā situācijā darīt, kurp iet mācīties. Iesniedza dokumentus Rīgas politehniskajā institūtā, kur gatavoja šūšanas izstrādājumu tehnologus-inženierus, bet studijas nebija vieglas, jo universitātē bija jāmācās arī aparātu būvniecība un automatizācija, citi smagi priekšmeti. Tehniskajā Univeritātē studēja piecus gadus, bet tā kā studijas nepabeidza, ieguva apliecību par nepabeigto augstāko izglītību, kas tika izsniegta pēc 3.kursa.

Laikam ritot, nācās pastrādāt dažādus darbus dažādās vietās, līdz kādu dienu nonāca atpakaļ dzimtenē un iekārtojās Dagdas policijas iecirknī par lietvedi un nostrādāja 11 gadus, darbu zaudēja štatu samazināšanas dēļ. Palikusi bez darba, Ilona sāka turēt bitītes un regulāri apmeklēt dažādus izglītojošus seminārus. Jauna darba piedāvājums nāca kā sniegs uz galvas. Ilonai nav bibliotekāres specialitātes, nāksies daudz mācīties. Nupat viņa saņēmusi pirmo apliecību. Viņasprāt, tā bija saturīga nodarbība — astoņu stundu profesionālas pilnveides kursi “Saskarsme ar desocializētiem apmeklētājiem”.

“13. decembrī bija mana pirmā darba diena,” stāsta Ilona. ”Atnācu uz darbu — posts drausmīgs, plaukti tukši. Kolēģes no Krāslavas centrālās bibliotēkas šurp brauca ik dienu, fondu veidojām praktiski no nulles. Fonds nebija atjaunots, plauktos atradās pat ļoti vecas grāmatas, kas nebija savlaicīgi norakstītas. Pamazām fondu atjaunosim normālā stāvoklī, bet vienā dienā tas nav izdarāms. Burtiski otrdien kopā ar kolēģēm no Krāslavas biju Rīgā Nacionālas bibliotēkas krātuvē atlasīt grāmatas. Man tas bija pirmais brauciens.”

— Nolaistā fonda atjaunošana ir dārgs prieks?

— Dārgs vai ne, bet man ir jārēķinās ar to, ko pārvalde spēj atļauties. Es nevaru iet pie pārvaldes vadītāja un sacīt: “Uzaicināji mani darbā, tagad dod visu, kas nepieciešams!” Es labi apzinos, ka naudiņas ir ļoti maz, bet sakarā ar Krājbankas bankrotu palicis vēl mazāk, turklāt naudu vajag visam. Jaunas grāmatas ir ļoti dārgas. Bērnu istabā var pazīmēt, ko mazie aktīvi izmanto, bet vēl ir jābūt arī spēļu mantiņām, kuru te trūkst. Mans bērns jau liels (Ilonas meita Sanita kādā Rīgas firmā nodarbojas ar datordizainu, -aut.), nav pat no mājām ko atnest. Toties viens pagasta iedzīvotājs apsolīja sponsorēt bērnu mantiņas, lai varētu atbilstoši noformēt šo istabu. Iedzīvotāji ir pretimnākoši.

— Vidējais lasītājs — krievs vai latvietis?

— Es sacītu — puse uz pusi, bet viņu interešu loks ir gana šaurs. Galvenokārt pieprasa kriminālromānus un detektīvus, praktiski neko citu. Vienas sarunas piemērs. Lasītājs: “Detektīvs jums ir?” “Jaunu nav,” atbildu. Viņš: “Uz redzēšanos!” Vēl ir daudz laika jātērē, lai kopā ar lasītāju pie plaukta atrastu viņu interesējošo grāmatu. Dzīvība bibliotēkā jūtama arvien vairāk. No plkst. 11 līdz 12 šeit strādā pastnieks, jo pasta nodaļu slēdza. Bibliotēkai cauri jāiziet, lai nokļūtu veterinārārsta kabinetā. Man tas netraucē, es tajā saskatu iespēju iegūt jaunus lasītājus un izmantoju to. Bibliotēkā ir pieci datori klientiem un darba dators. Tos lieto ne tikai bērni, arī pieaugušie sēžas pie datora.

— Vai darbs policijā devis kādu vērīgu pieredzi, kuru varat izmantot jaunajā darbā?

— Policijā kārtoju lietvedību, bet es arī redzēju to kontingentu, kas apmeklē iecirkni, tostarp bērnus, un sapratu, kāpēc viņi tur tiek. Parasti tie bija bērni, kas netika nodarbināti, palaidņojās un blēņojās.

Bibliotēka strādā no plkst. 9 rītā līdz plkst. 17 vakarā, sestdienas un svētdienas brīvas. Man gribas maksimāli daudz bērnu piesaistīt bibliotēkai, lai mazāk darba policijai. Laukos ir sava specifika, bērni ir līdz autobusam, kas aizved mājās. Bibliotēkas apmeklētība ir laba, arī bērni ir ieinteresēti šurp nākt. Trīs mēnešu laikā mums jau notika trīs radošās darbnīcas, kurās bērni labprāt iesaistījās un savām rociņām izgatavoja interesantas lietas. Janvārī mēs veidojām pārsliņas — bērni paši grieza papīru, taisīja pārsliņas un labprāt apguva visu, ko viņiem rādīju.

Tautas namā bija pensionāru pēcpusdiena, bibliotēkā bērni izgatavoja pensionāriem īpašas apsveikuma kartiņas: atver un iekšā ir pārsteigums - ziediņš. Pasākumā bērni piedalījās ar savu koncertu. Tuvojoties Valentīndienai, bibliotēkā organizējām Sirsniņu dienu — pagatavojām dažādas vizuāli skaistas sirsniņas.

Lai arī pagastā ir tikai sākumskola, bērni šeit darbojas ar prieku. Darbojoties viņi pievēršas arī grāmatām. Sāka izrādīt interesi par bērnu un jauniešu žūrijas grāmatām. Bijām tik čakli, ka trīs bērnu aizpildītas anketas aizsūtījām uz Rīgu. Jā, man viņi pajautā: “Kas man par to būs?” Es skaidroju, ka darām sava prieka labad, lai redz pagasta pārvalde un pašu māmiņas, ka kaut ko mēs protam. Ar savu tiešo priekšnieku pārrunājām šo bērnu jautājumu, iespējams, ka aktīvākajiem lasītājiem un rokdarbniekiem nopirksim kādus suvenīrus gada beigās, lai bērnus stimulētu, lai viņi redz, ka tiek ievēroti un atzīti, ka viņu darbs sabiedrībai nepieciešams.

— Kā rokdarbnieci jūs sevi jau apliecinājāt pirms Ziemassvētkiem, kad bibliotēkā gribējās radīt attiecīgu noskaņu, bet nebija nekādu mantiņu. Pati notamborējāt pārsliņas, sataisījāt bumbuļus, sacepāt piparkūku mājiņu un visiem tas dekors ļoti patika — nāca un apbrīnoja. Vai ir vēl kādas talantīgas sievietes?

— Es jau pārrunāju ar aktīvākajām sievietēm, ka vajadzētu mums sapulcināt kaut mazu rokdarbu pulciņu, jo visas sievietes kaut ko prot, bet nerāda citiem. Varbūt tie ir kompleksi — kā es iešu teikt, ka protu adīt burvīgus cimdus? Turklāt nebija iespējas parādīt citiem savas prasmes. Ceru, ka spēsim saorganizēties. Strādāju tikai pirmos trīs mēnešus, vēl ir vajadzīgs laiks, lai labāk iepazītu cilvēkus. Mani pārsteidz, ka pagastā cilvēki kļuvuši kūtri, daudzi neko negrib. Kā iekustināt? Mēģināsim. Sāksim ar mazumiņu.

Zinu, ka pagastā ir daudz interesantu cilvēku: gan jaunu, gan vecu. Tieši manos laukos dzīvo vecmāmiņa Marija Blaževiča, kurai janvārī apritēja 98 gadi un viņas attēls rotā grāmatu “Piedod, māt”. Mariju gleznoja Maija Tabaka 2002. gadā. Es ierosināju priekšniekam apsveikt Mariju jubilejā. Aizbraucām un sagādājām sirmgalvei milzīgu prieku. Nākamais bija kāds kungs Boļeslavs Vjaters, kuram apritēja 95 gadi. Mūsu apkopējai bija vārdadiena, kuru skaisti apsveicām kopā ar bērniem, kuri apmeklē bibliotēku. Viņa mums atnesa kūku, ko visi kopā draudzīgi apēdām.

— Paldies un veiksmi darbā!

Juris ROGA

2012. gada 10. febr.

Radošā darbnīca "SIRSNIŅDIENA"


         Gada vismīļākā un romantiskākā diena – Valentīndiena -   ir   klāt!
         Apsveikuma kartiņas un saldas dāvaniņas saviem mīļajiem sarūpēja 
Žanis Sisojevs, Laura Mizāne, Iveta Vigule,  Lāsma Vasiļevska un Ervīns Žavoronkovs.


2012. gada 31. janv.

Radošā darbnīca "APSVEIKUMI"


Pašā ziemas spelgonī uz balli pulcējās Konstantinovas pagasta pensionāri, kuriem nelielu pārsteigumu – apsveikumus, darināja pagasta bērni – Albīne Strazdiņa, Kristīne Rihtere, Iveta Vigule, Liliāna Krutova, Artjoms Fedotovs, Laura Mizāne  un Ivars Zviedris.


2012. gada 5. janv.

Radošā darbnīca "PĀRSLIŅAS"

Teic, ka sniegpārslas esot krītošas zvaigznes, kas nes cerību nākotnei. Ja glāstošās sniegpārslas nekrīt no gaisa, uzbursim tās! Čaklākās burves-rokdarbnieces  - Kristīne Rihtere, Anna Novaka, Solvita Daugaviča, Lāsma Vasiļevska, kā arī burvis Ervīns Žavoronkovs.