2016. gada 15. nov.

Sveiciens Latvijai!

"Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti:
          Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti,
          Vai draugu pulkā dali savu prieku,
          Vai viens pats satiecies ar pretinieku - 
          Tu esi Latvija!"
                                              (O. Vācietis)

2016. gada 4. nov.

Literatūras izstāde "Ap mani sprēgā un dzirksteļo jaunība ..."

Latviešu rakstniecei, 
dzejniecei, tulkotājai 
Dainai Avotiņai - 90

2016. gada 1. nov.

Literatūras izstāde novembrī

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas
"Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!"