2021. gada 30. marts

Pasākumu plāns aprīlī

 


 

BIBLIOTĒKAS PASĀKUMU PLĀNS

2021.gada aprīlis

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

01.-30.04

Jaunākās literatūras izstāde aprīlī

 

Dāvinājumi un grāmatas, nopirktas par pašvaldības līdzekļiem

01.-20.04

Aprīļa jubilāri, latviešu patrioti, rakstnieki- Jānis Veselis un Ernests Birznieks-Upītis

 

Literatūras izstāde.

01.-30.04

“ Labākais kinoteātris pasaulē ir prāts, un tu to saproti, kad lasi labu grāmatu.” (Ridlijs Skots)

Pasaules Grāmatu un autortiesību  dienai veltīts fotokonkurss.

08.-30.04

BIS Alise-i apmācības kursi.

 


  

2021. gada 25. marts

 Nāc nākdama, Liela diena,

Visi bērni tevi gaida,

Visi bērni tevi gaida,

Aiz vārtiem sasēduši.

Laiks sēt un stādīt-informatīva literatūras izstāde


 

2021. gada 3. marts

Jaunieguvumi martā

 Literatūra latviešu valodāLiteratūra krievu valodā  2021. gada 1. marts

Pasākumu plāns martā.

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākās literatūras izstāde martā

01.03-31.03.

2.

Cikls ”Senču mantojums- svinamās svētku dienas” informatīvi izglītojoša izstāde.

Ģertrūdes diena, Benedikta diena, Māras diena, Pūpolsvētdiena.

 

15.03.-31.03.

3.

“Uz koku zariem paskaties
Tur pumpuri sāk raisīties
Un strazdu balsīs ieklausies
Tu dzirdēsi - pa zemi pavasaris iet!

Laiks sēt un stādīt-informatīva literatūras izstāde

04.03-31.03.

4

“Tavs mērķis: vienīgi un tikai-dāmas.” (Juris Birzvalks). Sieviete un mīla dzejā -literatūras izstāde

 

01.03.-26.03.