2021. gada 1. marts

Pasākumu plāns martā.

 

N.p.k.

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Pasākuma norises laiks

1.

Jaunākās literatūras izstāde martā

01.03-31.03.

2.

Cikls ”Senču mantojums- svinamās svētku dienas” informatīvi izglītojoša izstāde.

Ģertrūdes diena, Benedikta diena, Māras diena, Pūpolsvētdiena.

 

15.03.-31.03.

3.

“Uz koku zariem paskaties
Tur pumpuri sāk raisīties
Un strazdu balsīs ieklausies
Tu dzirdēsi - pa zemi pavasaris iet!

Laiks sēt un stādīt-informatīva literatūras izstāde

04.03-31.03.

4

“Tavs mērķis: vienīgi un tikai-dāmas.” (Juris Birzvalks). Sieviete un mīla dzejā -literatūras izstāde

 

01.03.-26.03.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru