2015. gada 12. nov.

Literatūras izstāde "Sarkanbaltsarkano karogu paceļot"

"Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
   vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā 
   dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies
   ar pretinieku - 
Tu esi Latvija!"
                  (O. Vācietis)

2015. gada 11. nov.

Izzinoša mācību stunda "Es pazīstu Latvijas pilsētu ģerboņus"

Ģerbonis ir viens no novadu, pilsētu un pagastu spilgtākajiem simboliem.
 Latvijas 97. gadadienu sagaidot, Konstantinovas sākumskolas skolnieki piedalījās izzinošā mācību stundā "Es pazīstu Latvijas pilsētu ģerboņus".

2015. gada 2. nov.

Literatūras izstāde novembrī

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas
"Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!"