2017. gada 13. okt.

"Visu daru es ar prieku"

12. oktobrī notika Dagdas novada bibliotekāru pieredzes apmaiņas seminārs "Visu daru es ar prieku". Apmeklējām Dagdas, Asūnes, Svariņu, Bērziņu un Šķaunes pagastu bibliotēkas. Piedalījāmies nodarbībā "Komunikatīvo prasmju attīstīšana. Izturēšanās veidi problēmsituāciju un konfliktu gadījumos. Paškontrole, pašregulācija", ko vadīja Dagdas novada psiholoģe Tatjana Rukmane. Bērziņu bibliotēkas vadītāja Olga Brenča vadīja radošo darbnīcu "No nekā uztaisīt kaut ko". Apmeklējām Landskoronas Vissv. Trīsvienības baznīcu, kur visus savaldzināja draudzes prāvesta Aivara Kursīša stāstījums par baznīcas vēsturi, šodienu un nākotnes plāniem. Seminārā piedalījās Verhņedvinskas rajona centrālās bibliotēkas direktore Ludmila Kuvšinova.
Paldies Dagdas novada IKSN vadītājai M. Micķevičai par šo brīnišķīgo un saturīgo izbraukuma semināru!

2017. gada 5. okt.

Literatūras izstāde "Neuzmācīgā vienkāršība"

Latviešu dramaturģei, prozaiķei, dzejniecei
Ingai Ābelei - 45

2017. gada 2. okt.

Jaunākās literatūras izstāde oktobrīDāvinājumi
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas