2015. gada 9. okt.

Izstāde "Rudentiņis - bagāts vīrs!"

Bibliotēkas apmeklētājus priecē
Konstantinovas sākumskolas skolnieku
radošie darbiņi un krāšņās ziedu kompozīcijas
 
 

2015. gada 5. okt.

Izstāde "Rudens ziedu valsis""Ar vasaras vaiņagu galvā
Pa dārzu dālija iet,
Pat koki jau piekusuši,
Bet viņa vēl plaukst un zied,
Viņa vēl pierūgusi
Ar pumpuriem pilna līdz malām,
Bet nežēlojas nevienam,
Ka vasara galā..."
                   (Ā. Elksne)

 
  


2015. gada 1. okt.

Literatūras izstāde oktobrī

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas
SBA kārtā saņemtā literatūra